Insändare Publicerad 14:18, 02 mars 2020

• "Alliansen bedrar Nackaborna på ett angeläget naturreservat." Det skriver insändarskribenterna som vill att Nackas politiker ska fullfölja reservatsbildningen i Skuruparken.

Som en blixt slog det ned — naturreservatsarbetet för Skuruparken är på väg att avbrytas. Initiativet kom från Allianspartierna den 11 februari, en vecka därefter röstade S för detta i natur- och trafiknämnden (NTN). NL och MP röstade emot. (V och SD sitter ej i NTN). De ger sken av att svälta ut JM genom att i stället göra Skuruparken till ”grönområde”. I själva verket vädrar JM morgonluft. Det är bara en tidsfråga innan de sätter igång att bygga, enligt förra veckans NVP.

Redan för 15 år sedan beslöt kommunen att bilda reservat i Skuruparken. Två gånger har kommunen beslutat om reservat, två gånger har besluten upphävts på grund av formella brister i kommunens hantering.
Före och efter valet 2018 gick Allianspartierna ut och lovade att fem nya naturreservat skulle vara klara 2020. Bland dem var Skuruparken. Men i stället avbryts nu arbetet där. Ett löftesbrott! Alliansens motivering är att markägaren, byggbolaget JM, inte vill att det ska bli ett naturreservat och att det skulle bli väldigt dyrt att ersätta JM. 100 miljoner ska JM ha begärt.

Efter att ha stämt av med expertis på området kan vi konstatera att priset är fullständigt gripet ur luften. Om kommunen skulle köpa marken av JM, är det marknadsvärdet som gäller, det vill säga en mark som skyddas av strandskydd och som inte är planlagd för bebyggelse. 
Vi kan vidare konstatera att om kommunen beslutat naturreservat måste markägaren acceptera detta enligt miljöbalken. Stå på er politiker — det är ni som bestämmer, inte JM.
Om kommunen i stället bildar naturreservat genom intrångsersättning till JM, blir kostnaderna för kommunen en bråkdel av det JM begärt.
JM har hela tiden saboterat naturreservatsbildningen. 2012 slöt företaget 15-årskontrakt med stugägarna i parken som tilldelades tomter på strandskyddat område. Detta är skamligt!

Vacker engelsk park
Skuruparken där JM vill bygga är en vacker engelsk landskapspark från 1700-talet. Den har mycket höga naturvärden enligt Skogsstyrelsen. Men för varje år blir den mer och mer igenväxt och förfallen. Weekend-stugorna utgör enligt oss ett kåkområde mitt i Nacka. Kommunen står handfallen inför detta. Parken ska förbli som den är utan den skötselplan som ingår i ett naturreservat. Det är bedrövligt!

Vi prioriterar naturreservatet före stugfrågan.
Alliansen bedrar Nackaborna på ett angeläget naturreservat på Sicklaön, där Nacka bygger stad. Den gör detta trots att en mycket stark opinion står bakom ett naturreservat. Politiker och övriga Nackabor — sista ordet är inte sagt! Men det brinner i knutarna. Tidigast den 20 april beslutar kommunfullmäktige i frågan.

Politiker, tänk en vända till! Gör om! Fullfölj reservatsbildningen för Skuruparken som ni i val lovat Nackaborna att förverkliga.

Gunilla Ingmar        
Skuruparkens vänner
Richard Murray      
Förbundet för Ekoparken   
Sven Wretemark    
Kristinedals vattenförening
Erik Stigell              
Lilla Sicklas vänner
Jan Åman               
Nacka Miljövårdsråd
Ronny Fors            
Naturskyddsföreningen i Nacka
Beatrice Sundberg 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Eva Nisser             
Nätverket Hela Nacka