"Ta skolbesluten efter valet 2022"

FOTO: JENNY FREJING
Insändare Publicerad 10:12, 09 november 2020

• ”Tvivlar på om de demokratiska värderingarna fått fäste”

Det råder ett demokratiunderskott i Värmdö. Före sommaren tog de styrande partierna bort allmänhetens frågestund. Beslutet väckte kritik eftersom det uppfattades som ett sätt för politikerna att undvika jobbiga frågor.
Nyligen gick de styrande partierna ut med planer på att lägga ner förskolor, Munkmoraskolan och årskurser i Skärgårdsskolan. Förslaget saknar förankring hos de barn och föräldrar som drabbas. Kort därefter beslutade samma partier att privatisera hemtjänsten och avskaffa alla kommunala alternativ, trots att samtliga pensionärsorganisationer är kritiska till beslutet. Detta är bara några i raden av händelser som tyder på att den blågröna majoriteten bestående av M, C, KD, L och MP inte är intresserad av att förankra sin politik hos kommunens invånare.
Demokratin i Sverige firar just nu 100-årsjubileum. Det är något vi ska vara stolta över. Moderaterna klandras ibland för att partiet röstade nej till allmän rösträtt för 100 år sedan. Vi tycker egentligen att kritiken är över-
driven — på hundra år hinner ett parti genomgå stora förändringar. Men årets händelser i Värmdö kommun får oss att tvivla på om de demokratiska värderingarna verkligen har fått fäste.
Med M i spetsen driver den blågröna majoriteten igenom stora reformer utan förankring hos invånarna. Besluten att lägga ner förskolor och skolor och ställa hemtjänsten på ända fanns inte med i partiernas valplattformar. Väljarna har inte fått en ärlig chans att ta ställning. Nu hetsas processerna igenom för att
förekomma valet 2022.
Beslutet om hemtjänsten är redan fattat. Beslutet om förskolor och skolor ska tas redan nu i höst. Det är inte schysst spel.
Har M och resten av ”Majoritet för Värmdö” verkligen de demokratiska instinkter vi förväntar oss av moderna partier? I så fall förväntar vi oss att väljarna ska få verkligt inflytande över viktiga reformer.
Beslutet om att lägga ner förskolor och skolor måste skjutas upp till efter
valet 2022.


Liv Kvelland Simonsen, V
Sebastian Lagunas Rosén, V