Insändare Publicerad 11:05, 31 oktober 2021

• Insändarskribenten vill inte se en infrastrukturavgift

En ny bro över Skurusundet är under byggnad och kommer kanske att bli klar för trafik hösten 2022.

En infrastrukturavgift, broavgift, på fyra kronor (kan säkert bli högre!) per bilpassage skall betalas såväl vid passage till som från Värmdö. Därtill kommer en hög trängselavgift när man passerar Danvikstull in mot Stockholm och märkligt nog även när man lämnar trängseln och kör mot Nacka-Värmdö.

Infrastrukturavgift kan, enligt fastställd definition, tas ut för att finansiera till exempel ett brobygge. Avgiften skall betalas av de som använder bron.

Den infrastrukturavgift som skall tas ut på Skurubron skall endast betalas av de som använder den som färdas i bil, inte av de som använder den genom att färdas i med skattemedel kraftigt subventionerad kollektivtrafik, det vill säga bussar.

Enligt uppgift krävs  det regeringsbeslut, som ännu inte finns för att kunna ta ut infrastrukturavgift på Skurubron. Nu återstår att se om regeringen, kanske under ledning av Magdalena Andersson, förmår att fatta ett rättvist beslut — och inte fastställer infrastrukturavgiften för nya Skurubron.

Göran Lindegren

 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x