"Ta ert ansvar för Skuruparken!"

FOTO: RYNO QUANTZ
Insändare Publicerad 12:55, 28 augusti 2022

• "Det finns en bred opinion för att reservatsarbetet återupptas kommande mandatperiod", skriver företrädare för Skuruparkens vänner och Naturskyddsföreningen

Vad har hänt med Skuruparken? I 18 år har de som bor i parkens närhet försökt uppnå naturreservat. Tre gånger har kommunen beslutat om det. Två gånger upphävdes det på grund av formella brister, tredje gången var det löftesbrott från Alliansen. Vilka krafter är det som tre gånger gått mot de förtroendevaldas beslut?

Naturreservat beslöts första gången 2011 under tidigare politisk ledning. Den nuvarande politiska ledningens tid har varit motgångarnas tid för parken. När vi i maj frågade Mats Gerdau om han tänkte verka för reservat under kommande mandatperiod, svarade han: Tiden är inte mogen ännu, vi har inte råd. Ett märkligt kortsiktigt svar. I 18 år har kommunen lagt ned resurser på en naturreservatsbildning.

50 000 människor planeras flytta till Sicklaön. Vart ska alla naturintresserade ta vägen? Nyckelviken är redan fullt. Under tiden växer parken igen. Den vackra dalgången täcks med sly och blir oframkomlig. Den biologiska mångfalden tar stryk.
Vi anser att detta är kapitalförstöring, särskilt som markägaren inte sköter parken.

I år har vi genomfört en enkät till politikerna: Kommer ert parti under mandatperioden att verka och rösta för att kommunen återupptar reservatsarbetet för parken? S, NL, MP, V och SD svarar klart ”ja” och de motiverar ofta sina svar. Allianspartierna är för ett naturreservat — om förutsättningarna förändras — men de har inga förslag hur dessa förutsättningar ska förändras. Vi tolkar det som ett ”nej”. 

Skuruparkens vänner erkänner stugorna i parken men inte utbyggnader som strider mot lagen. Stugorna tillhör kulturarvet.

Skuruparkens markägare är byggföretaget JM AB men företaget har aldrig haft några byggrätter där. JM har motarbetat kommunens naturreservatsarbete och har givit stugägarna 15-årskontrakt. Tidigare hade de ettårskontrakt. Detta möjliggjorde den utbyggnadsrusch som sedan följde, som ofta strider mot strandskyddet.

Enligt egen utsago sköter ej JM parken. Ingen skötselplan finns. Därigenom växer parken igen, de mycket höga naturvärdena går alltmer förlorade och den blir allt mindre lämpad för rekreation. Som markägare tillåter JM bilkörning i parken. Bilar kör ofta rakt ut i terrängen för att komma nära stugorna. Både natur och rekreation far illa av detta.

Hur vända denna utveckling innan det är för sent? Vårt förslag är att kommunen byter till sig Skuruparken av JM mot annan kommunal mark eller köper den och återupptar naturreservatsarbetet. Vi har erfarit att JM är benägen att sälja parken.
Det finns en bred opinion för att reservatsarbetet återupptas kommande mandatperiod. Oppositionen önskar det och vi vågar påstå att en hel del inom Alliansen också gör det. De flesta stugägarna önskar det har vi erfarit och Skuruparkens vänner arbetar för det.

Politiker och markägare, ta ert ansvar och gör äntligen slag i saken att göra Skuruparken till naturreservat!

Gunilla Ingmar, Ronny Fors, Wolfgang Rüdel


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x