Insändare Publicerad 14:07, 27 juni 2022

• Planarbetet har uppenbara brister och förstör vårt vackra område, skriver insändarskribenten

Planarbetet för Sydöstra Boo har nu pågått i mer än tio år och mycket längre än så. 

Under 2012 antog kommunen ett planprogram som bland annat anger: ”I programmet föreslås 200-300 nya bostäder tillkomma. Den bebyggelse som föreslås är främst ny villabebyggelse i de inre delarna av området vilken tillkommer genom förtätning. Det innebär att större tomter som är lämpliga att dela tillåts styckas av ner mot 1 200 kvadratmeter.”

Redan på 60- och 70-talet var beskedet till mina föräldrar att vatten och avlopp skulle vara på plats inom fem till tio år och att de då skulle kunna få bygga ett permanenthus. 

Men som vi alla vet har inget börjat hända förrän nu med ett planarbete med många uppenbara brister och som kommer förstöra vårt vackra område.

Nu, i juni 2022, när delar av planområdets detaljplaner antagits eller är på väg att antas kan vi summera antalet möjliga bostäder till över 800! Tomtstorlekar kan styckas ner mot 800 kvadratmeter! Villatomter har möjlighet att bygga tvåfamiljshus! Flerfamiljshus och radhus ska byggas! 

Till det tillkommer skolor för cirka 950 barn och verksamheter på 16 500 kvadrat. På kommunens hemsida anges i dag att totalt 450–550 nya bostäder ska bli möjliga att bygga, alltså en ren lögn. 

Utöver det kommer det sannolikt att byggas -flera så kallade ”attefallare” som kommer husera permanentboende. 

Ett överslag utifrån nya avstyckningar ger cirka 150 möjliga ”attefallare”. 

Summa är minst 900–1 100 nya bostäder jämfört med planprogrammets 200–300. Alltså fyra till fem gånger större exploatering än vad kommunen antog från början och som vi boende fick information om. 

Detta är en förtätningsgrad som kommer förstöra områdets karaktär och rimmar mycket illa med det som kommunen beslutade 2012.

Kommunen har tydligen inte begått några formella fel ur ett juridiskt perspektiv, men hur kan detta vara möjligt? 

Om jag som enkel medborgare i kommunen begär bygglov för en villa omfattande 100 kvadrat så får jag ju inte bygga en villa på 400-500 kvadrat med en ursäkt ”att det är juridiskt korrekt”. Vilket är jämförbart med hur kommunen tydligen har möjlighet att agera.  

Boende i Sydöstra Boo vill i första hand ha kommunalt vatten och avlopp för att främja miljön och att säkerställa tillgången till vatten. 

I dag har vi egna brunnar och avlopp i tank, till infiltration och till äldre tveksamma anläggningar, vilka förorenar grundvattnet, Baggensfjärden och andra vattendrag. 

I februari 2019 fick kommunen föreläggande från länsstyrelsen som sammanfattningsvis säger: I detaljplaneområdena Mjölkudden-Gustavsviks Gård samt Dalvägen-Gustavsviksvägen ska kommunen dra fram vatten och avlopp senast inom 2022. 

Nej, kära politiker och tjänstemän i Nacka, hur ska vi kunna lita på er? 

Kommunen överklagade beslutet till mark- och miljö-domstolen och fick förlängt till 2024. 

Nu vill kommunen ytterligare förlänga tidpunkten till 2029 för sista etappen i deras plan. 

Nu, efter cirka 60 år från då kommunen angav till mina, sedan länge hädangångna, föräldrar att vatten och avlopp skulle finnas på plats med tillhörande byggmöjligheter ser vi att det möjligen sker innan 2030. Fantastiskt hur snabbt tiden kan gå.

Nej, kära politiker och tjänstemän i Nacka, hur ska vi kunna lita på er? 

Ni gör inget bra jobb avseende Sydöstra Boo. Spä inte på politikerföraktet. utan använd er moraliska kompass — gör om och gör rätt. 

Se till att Sydöstra Boo får kommunalt vatten och avlopp, dra ner på exploateringsgraden till den nivå ni angav i planprogrammet, lös trafiksituationen och låt Sydöstra Boo och Baggensfjärden få vara de vackra platser de är i dag. 

På personligt initiativ. 
Göran Wellerstrand,
ordförande Gustavsviks fastighetsägares ekonomiska förening

 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x