Stängningen av skolan
är ett svek mot barnen

Insändare Uppdaterad 14:33 20 maj 2019

"Man skyller på bristande underlag. Jag tycker inte att 750 elever är ett bristande underlag, utan det är politikerna som inte vill ta ansvar för att alla barn skall få rätt till en bra utbildning i Fisksätra, det är där bristen ligger". Så skriver insändarskribenten om den planerade nedläggningen av Fisksätraskolan.

Då var det dags igen att fortsätta montera ner nästa skola i Fisksätra. Först Lännboskolan, sedan Alléskolan, och nu Fisksätraskolan.
Fisksätraskolan lever inte upp till de krav som Nacka kommun har på skolan, allt färre elever väljer Fisksätra skolan, bara 92 av 750 skolbarn, och det är svårt att attrahera utbildade lärare, samt att studieresultaten är låga. Därav så lägger man ner skolan. Man skyller på bristande underlag, jag tycker inte att 750 elever är ett bristande underlag, utan det är politikerna som inte vill ta ansvar för att alla barn skall få rätt till en bra utbildning i Fisksätra, det är där bristen ligger.

Vart ska barnen ta vägen? Erbjudas plats på närstående skolor, men hur skall det gå till då alla föräldrar måste göra ett aktivt skolval? Risken är väl stor att alla närliggande skolor inte har plats för fler barn. Vad händer då?

Troligen måste föräldrarna skicka sin barn  ännu längre hemifrån för att få en plats, och vad vet föräldrarna om den skolan, kommer den att finnas kvar?
Barn ligger vakna om nätterna och undrar var skall jag ta vägen, varför måste jag byta skola?  Föräldrar som är oroliga när de skickar sina sjuåringar på morgonen, med tåg eller buss och undrar om barnen kom fram till skolan! Varför ska föräldrarna i Fisksätra behöva känna den oron dagligen?

Varför har det blivit så här kan man undra, jo, politikerna har gått med händerna i byxfickorna och väntat, på vad då? Jo, kanske på pojken med guldbyxorna. Politikerna skyller på föräldrar som inte väljer Fisksätraskolan, det är väl ganska ansvarslöst. Hur ska föräldrarna våga välja den skolan då de har ett överhängande nedläggningshot över sig varje termin? Vilken lärare vågar satsa på en skola som kanske måste läggas ner?

Sen kan man undra över att privata skolor startar upp i nyrenoverade lokaler, som ägs av privata företag. Vi känner sedan tidigare till att när en kommunal verksamhet säljs, så renoveras den och säljs vidare till ett mycket högre pris. Frågan blir då vem som kan köpa den och bedriva bra skolverksamhet där. Vad blir deras intresse, bedriva bra skola för Fisksätrabarnen eller tjäna pengar? Om politikerna vill att alla barn skulle få en bra skola i Fisksätra, samt att föräldrar kunde känna trygghet för sina barn, borde man ta sitt ansvar och istället satsa på Fisksätraskolan.

Då Nacka kommun är förskonade från utanförskapsområden, är inte risken stor att man då skapar ett sådant område när man lägger ner Fisksätraskolan och de fungerande verksamheter som finns där i dag? Jag tro att politiker och tjänstemän biter sig i svansen om detta sker!

Olle Bolmström, Nacka