Insändare Publicerad 12:15, 17 oktober 2022

• Signaturen Förväntansfull Jarlabergsbo är inte nöjd över hur stadsbygget påverkar framkomligheten för gående och cyklister

Byggarbetsplatserna blir bara fler och fler i och runt centrala Nacka. Det är kul att se vår trevliga stad växa och utvecklas. Att det blir trångt och lite rörigt runt dessa platser och att lägenheten skakar ett par gånger om dagen vid sprängningar har jag all förståelse för, det betyder ju att byggandet går framåt och att det förhoppningsvis kommer bli riktigt bra när allt är klart. 

Men ta den nya av- och påfarten vid Jarlaberg/Nyckelviken. Hade man färdigställt denna, samt ombyggnationen av trafikplats Skvaltan, innan man begränsade framkomligheten längs Skvaltans väg utanför Nacka Forum hade köerna och delar av kaoset där kunnat minskas. 

Istället ska föräldrar med barnvagn och äldre med rullator behöva kämpa sig upp för en snirklig serpentinväg

Vid den nya av- och påfarten fanns innan ombyggnationen en jättebra och smidig gång- och cykelbana med tunnel under 222:an, som möjliggjorde för boende på båda sidor om motorvägen att säkert och smidigt kunna ta sig till och från Ica eller den fina naturen i Nyckelviken. Varför byggdes det inte en tunnel för den befintliga gång- och cykelbanan under den nya av- och påfarten? Istället ska föräldrar med barnvagn och äldre med rullator behöva kämpa sig upp för en snirklig serpentinväg för att mötas av ett övervakat övergångställe. Och ska man till Nyckelviken måste Skönviksvägen korsas två gånger för att ”runda” den nya korsningen. 

Trafiken är i dag verkligen inte intensiv men kommer bara att öka vartefter de nya planerade lägenheterna blir klara och av- och påfarten öppnas upp. När gångtrafikanter ska över vägen i framtiden kommer rödljusen skapa köer som troligen kommer gå ut på trafikplats Skvaltan. För att möjliggöra av- och påfarten har enorma massor lagts dit för att komma upp i rätt höjd mot Skönviksvägen att då bygga en tunnel för det gående borde bara ha hjälpt. 

Byggandet och utvecklingen av vår stad tycker jag är spännande och jag ser verkligen fram emot när de nya områdena och tunnelbanan börjar bli klara, men till alla ingenjörer och stadsplanerare där ute: Tänk till och gör bra smidiga lösningar från början, tänk långsiktigt!

Förväntansfull Jarlabergbo 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x