"Slarva inte bort kompetensen i hemtjänsten!"

FOTO: JENNY FREJING
Insändare Publicerad 12:07, 17 maj 2021

• Kommunal oroas över att personalen inte garanteras att få jobba kvar efter upphandlingen av hemtjänsten i Värmdö

Kommunal värnar gärna Värmdös mål om att hemtjänsten behöver bli tryggare och med en höjd kvalitet. Bland det viktigaste för att kunna nå de målen är att personal och verksamhet har en god arbetsmiljö utan ständigt hög stressnivå och med goda anställningsvillkor! 

Värmdö vill även ha en budget i balans och i de nya målen gäller att få minskade administrativa kostnader. Den kommunala hemtjänsten har inte haft en budget i balans på minst 20 år, trots flera omorganisationer och många chefsbyten. Analyser har funnits men inte kunnat leda till annat än att man nu säljer ut hemtjänsten. Kommunal har tidigare påtalat att vi anser att hemtjänsten varit underfinansierad eller att ersättningen på annat sätt varit fel. Vi har ifrågasatt hur en privat aktör ska kunna utföra tjänsterna billigare med samma ersättning och med vinst, utan att försämra för personalen och de äldre.

En verksamhetsövergång där nuvarande personal ges möjlighet att välja mellan det nya företaget eller att vara kvar i kommunen ger trygghet för både personal och hemtjänstkunder! De äldre behöver välkända ansikten och kontinuitet. Kommunen slipper även en stor övertalighet och arbetslöshet i kommunen. Det är de unga med kort anställningstid och mindre erfarenhet som kan drabbas värst och det kan medföra andra kostnader i kommunen. 

Att kommunen inte vill ha en verksamhetsövergång för att trygga både de äldre och personalen är förvånande och det har inte lämnats klart besked varför.

Nu ska pengen höjas och ett stort schemaarbete pågår inom hemtjänsten. Om en privat ledning klarar att driva en hemtjänst med kompetenta och utbildade medarbetare, med hög kvalitet, god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor (med kollektivavtal) kan det bli bra. Men all befintlig personal bör få möjlighet att följa med.

Först nyligen skickades första information till personalen om bland annat att man kunde inte kräva verksamhetsövergång för att hemtjänstområden och personalens arbetsområden inte är desamma. Men de föreslagna områden som ska upphandlas är ju redan sådana områden som personalen är uppdelade och arbetar i. Vad är anledningen till att detta inte informerats om under den upphandling som gjorts?

Kommunal anser att personalen ska få behålla sin anställning i kommunen eller följa med till nya företaget. Slarva inte bort kompetensen och överge inte trogna medarbetare, det är inte värdigt en kommun som arbetsgivare!

Kommunal sektion Öst team Värmdö


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x