Insändare Publicerad 12:07, 16 mars 2020

• "Jag kan beklaga att underlaget till granskning och kritik till vissa delar bygger på anekdotiska upplevelser under korta besök", skriver Gammeluddens ansvarige läkare.

 

Att vårdgivare liksom andra organisationer granskas och kritiseras är viktigt både för brukare, närstående och  samhällsmedborgare. Alla samhällsfunktioner har sina brister och behöver påminnas om vad som ska förbättras.

Den granskning av Gammeluddshemmet som utförts av företrädare för Nacka kommun och som ligger till grund för behandling i äldrenämnden har flera adekvata påpekanden, som måste åtgärdas i enlighet med den handlingsplan som upprättats.
Min invändning är emellertid att vissa påståenden saknar relevans och vetenskaplig grund.

Antalet läkemedel som ordineras i ett äldreboende är enligt Socialstyrelsen ett dålig kvalitetsmått. Förskrivningen måste alltid relateras till vilka personer  som för tillfället vistas i boendet och vilka sjukdomar de har. Lägsta möjliga dos och styrka av läkemedel är alltid det som eftersträvas. Dock är underförskrivning också en nackdel som kan skapa onödigt lidande för individen. Läkemedelsgenomgång utförs regelbundet och  minskning av farmakamängden är vårt mål. 

Uppgiften att personalen inte pratar med de boende faller på sin egen orimlighet i ett litet äldreboende där många bott länge och där boende, närstående och personalen byggt nära relationer.
Tystnad och apati runt ett matbord med demenssjuka kan förklaras av att flera för länge sedan tappat sin förmåga att kommunicera på grund av sin sjukdom.

Således kan jag som ansvarig läkare beklaga att underlaget till granskning och kritik till vissa delar bygger på anekdotiska upplevelser under korta besök. Det är av stor vikt att de som granskar har en god geriatrisk kompetens. Som patient har man rätt till en second opinion. Kanske det också skulle gälla för de som blir bedömda vid en inspektion.

Jan Lindberg
Vd/chefläkare Örbydoktorn AB