Insändare Publicerad 12:55, 31 oktober 2022

• Nackas trafikenhetschef svarar på en insändare om trafiklösningen vid Jarlaberg

Svar på insändaren ”Stadsplanerare, gör rätt från början” i NVP.

Hej Jarlabergsbo! Visst är det roligt att det händer mycket i Nacka! Jag delar din förväntan på det framtida Nacka och tror att det kommer att bli riktigt bra. 

Jag håller med om att serpentinlösningen vid Jarlaberg/Nacka strand har blivit omständlig. Enligt exploateringsplanerna som gällde när vi planerade den nuvarande lösningen skulle ytan norr om av- och påfarten bebyggas. Därför skulle det inte vara möjligt att behålla den tidigare sträckningen för gång- och cykelvägen. 

Anledningen till att vägen snirklar sig är att lutningen ska kunna hållas låg och mer tillgänglig. För gående finns en trappa som ett lite snabbare alternativ. 

 På lite längre sikt räknar vi med att överdäckningen av väg 222 blir den naturliga huvudkopplingen för gående och cyklister. 

Eftersom vi är många olika aktörer som arbetar efter olika tidplaner krävs en hög grad av samverkan och koordinering. 

På- och avfartsrampen till Jarlaberg/Nacka strand är ett gott exempel. Rampen byggs av Nacka kommun, Trafikverket bygger om trafikplatsen och därefter kan den nya vägen öppna för allmänheten. Region Stockholm kan leda sina bergtransporter från utbyggnaden av nya tunnelbanan under hela tiden, även medan trafikplatsen byggs om. 

Det kommer att vara lite svårare än vanligt att gå, cykla eller åka genom Nacka under den intensiva byggperiod vi redan är inne i och kommer att ha framför oss under flera år framöver. Ibland krävs det ganska stora omledningar. 

Men vi försöker alltid att hitta en lösning som innebär att gående och cyklister kan ta sig fram och förbi arbetsområdena på ett säkert sätt, och med så få omvägar som möjligt. Det är alltid välkommet med förslag och goda idéer om hur vi kan göra det ännu bättre.

Ulrika Haij
Chef trafikenheten i Nacka 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x