Insändare Publicerad 10:01, 11 maj 2022

• Auktoritära metoder gör allt bara värre, menar insändaren

Svar på insändaren ”Otrygga elever — rektor måste ha ordning” av kommunalrådet Filip Wiljander och ledamoten i utbildningsnämnden Andreas Brännström i NVP den 26 april.

De moderata skribenterna tror att man kan skapa ordning och reda genom hårda regler och krav på total anpassning. De menar att rektor och lärare ska ges befogenheter att ta i med hårdhandskarna när det behövs. 

Vad man nästan alltid missar i de här sammanhangen är att de elever som stökar till det och stundtals tar till våld, är de som har det svårt att komma tillrätta med sina liv. De har det svårt hemma och i skolan. Dessa elever har i många fall föräldrar som kanske har tvingats ge upp. De här barnen behöver något helt annat än auktoritära uppfostringsmetoder. De här barnen har fått lära sig att enda sättet att få uppmärksamhet är att bråka. De vet inget annat sätt. 

En del av de här barnen är inflyttade från andra länder och har i sina hemländer levt i dysfunktionella familjer och även här i Sverige får de fortsätta att växa upp i sådana hem. Jag vill hellre se barnet eller eleven och börja där. Utgångspunkten ska vara tuffingen som bråkar och förstör för alla andra.

Ordningsregler finns nog i alla skolor. Det viktigaste för elever är att de blir sedda. Någon måste ta sig an dem varje dag, någon som ärligt och uppriktigt bryr sig om dem. 

För många av dessa barn är det läraren i skolan som räddat dem från att gå under. Lärare och andra vuxna behöver vara intresserade och kärleksfulla gentemot dessa barn. 

Auktoritära metoder gör allt bara värre. En stökig elev ska mötas med varm och varsam hand. Någon som kan vara som en kompis, lite som en förälder. 

Man måste skapa goda relationer, först då når man ”in till” honom. Ett bemötande med äkta intresse och uppmuntran. Hur är läget i dag? Det där du gjorde på lektionen det får vara glömt nu. Du är verkligen duktig på vissa saker och det du frågade var intressant. 

Vänligt bemötande varje dag ger resultat. Men det går inte på en dag. Alla vuxna måste vara konse-kventa och uppmuntra lite varje dag dels framför klassen dels uppföljning med enskilda, på rasten eller när det ges tillfälle och eleven är lugn och kan lyssna. Det går inte att vara trotsig och tuff om läraren möter med värme och intresse. Det är inte tecken på svaghet att skapa trygghet och relationer med elever för att få tillit och arbetsro. 

Man måste se individen bakom fasaden. Då blir det ordning och reda till slut och inga stökiga elever i någon skola.

Mia Maria Rosenqvist


 
Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x