Insändare Publicerad 10:01, 08 januari 2021

• En bäver kopplar till flitigt företagande och byggande, menar insändarskribenten

Jag såg förslagen till suggor i lokaltidningen NVP: Tråkiga, fula och med tveksam och otydlig anknytning till Nacka.

Satsa på en bäver istället — det kopplar till flitigt företagande och byggande i Nacka, visar samtidigt på naturlivet med bland annat bävrar och de rikligt förekommande vattendragen i kommunen som utgjorde förutsättningen för de tidiga industrierna här.

Beklämmande att enbart konstnärer fick inkomma med förslag — resultatet talar sitt entydiga språk.

Carl Öhrström
Skattebetalare i Nacka