Insändare Publicerad 11:28, 16 maj 2020

• Kommunen svarar elev om osäkert övergångsställe

Karl på Lännersta skola skrev i förra veckans NVP om ett övergångsställe utanför skolan som känns osäkert, eftersom han tycker att många bilar kör för fort och sikten är dålig. 

Först och främst vill jag tacka Karl för att han berättar att den här platsen inte känns trygg. Även om vi vet hur våra vägar ser ut och jobbar aktivt med trafiksäkerhet, speciellt vid förskolor och skolor, så kan vi inte alltid veta hur en plats upplevs av de människor som rör sig där. 
På Lännerstavägen är hastigheten sänkt till 30 km/h utanför skolan under dagtid, och övergångsställena är upphöjda, för att hindra bilarna från att köra för fort. Jag håller med om att det är dålig sikt, och därför klipper vi buskarna som växer vid vägkanten så de inte sticker ut så mycket. Vi har nyligen också förbättrat belysningen på den här delen av Lännerstavägen.

Det finns även ett staket intill övergångsstället som delvis skymmer sikten. Vi ska diskutera med den som äger tomten om de kan tänka sig att flytta staketet så att det blir lättare för bilister och gående att se varandra. Det du själv kan göra är att tänka på att stanna till ett ögonblick när du kommer fram till övergångsstället, så du ser att bilförarna hinner upptäcka dig innan du går över vägen.

Har du egna förslag på vad vi kan göra för att förbättra övergångsstället är du alltid välkommen att höra av dig till oss på trafikenheten i Nacka. 

Martin Hubertson Merbom
Tf chef för trafikenheten Nacka kommun