FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

Insändare

En namninsamling för att bevara Skuruparken är startad.

"Reservatet Skuruparken är än mer i farozonen!"

Insändare 13:02 | 27 augusti 2018

Att parken blir ett bostadsområde i stället för ett naturreservat, skriver insändarskribenterna.

2011 beslöt Nacka kommun att Skuruparken skulle bli naturreservat. Sedan dess har två reservat upphävts på grund av formella brister i kommunens hantering av ärendet. Senast upphävdes reservatet i juni 2017. Då utlovade politikerna ett nytt reservat inom ett år. I augusti 2018 synes situationen vara att inte ens ett samråd kan
genomföras före jul.

Varför denna långbänk? En tillbakablick kan ge vägledning. Skuruparken är avsatt som park- och fritidsområde i översiktsplanen och några byggrätter har aldrig funnits. JM AB köpte emellertid parken på spekulation 1999. En stark opinion har stoppat företagets försök att bygga i parken. Markägaren JM har hela tiden överklagat reservatsbildningen och detta är en av huvudanledningarna till fördröjningen. 2012 bytte JM strategi och gick från kontrakt på ett år till 15 år för de 69 fritidshus eller weekendstugor som finns i parken. De saknar bygglov, avlopp, ordnade toalettförhållanden och el. Genom de nya kontrakten erhöll de tomter på strandskyddat område.

En märklig följd av dessa kontrakt är att miljö- och stadsbyggnadsnämnden  i juni i år tillmötesgått JM genom att ge bygglov och strandskyddsdispens till ett fritidshus i parken. Ett annat hus har redan fått bygglov av speciella skäl. När dessa två hus fått bygglov är det en tidsfråga när de övriga husen får det, om inte kommunen enar sig om ett helt nytt förhållningssätt. När husägaren som fick bygglov i år först vände sig till nämnden 2017 för att få bygglov avslog nämnden detta. Området är avsett för naturreservat, hävdade den. Husägaren överklagade då till länsstyrelsen som  uppmanade nämnden att ge bygglov. Nämnden backade då från sitt tidigare beslut och gav bygglov och strandskyddsdispens. 

Detta ärende är ett i raden där länsstyrelsen ställt sig på fritidshusens sida. Den har till och med gått in och ändrat i det kommunala reservatets föreskrifter till husens förmån. Hur kan det komma sig att länsstyrelsen så öppet ställer sig på hus- och markägarnas sida? 

Vilka för alla de tusentals Nackabornas talan som vill rädda parken? Det gör vi! Vi anser det angeläget att kommunen så snart som möjligt fattar ett beslut om parken och fritidshusen där, helst i samförstånd med markägaren.  Frågan om fritidshusen är komplicerad. Helst bör den vara löst innan kommunen övertar parken. Vi föreslår att en avvecklingsplan för fritidshusen tas fram, förutom de hus som har kulturhistoriskt värde. Att ge fritidshusen bygglov och strandskyddsdispens är kontraproduktivt och leder endast till att Skuruparken blir ett bostadsområde i stället för ett naturreservat. Vi stöder de politiker och tjänstemän som arbetar för ett fungerande naturreservat. Vi startar nu en namninsamling för att rädda Skuruparken och stötta kommunens arbete. Nackabor, ni och alla andra kan ge ett kraftfullt stöd till att naturreservatet förverkligas genom att delta i den på www.skrivunder.com/radda_skuruparken.

Åsa Mitsell,
brf Bostaden 
Thomas Åhlin,
brf Saltängen 
Joel Eriksson,
brf Skuruäng 
Richard Murray,
Förbundet för Ekoparken  
Sven Wretemark,
Kristinedals vattenförening 
Erik Stigell,
Lilla Sicklas vänner 
Pelle Ragnarsson,
Nacka biologiska förening 
Jan Åman, 
Nacka Miljövårdsråd 
Ylva Gutke,
Hela Nacka 
Ronny Fors,
Naturskyddsföreningen i Nacka 
Beatrice Sundberg,
Naturskyddsföreningen i  Stockholms län 
Gunilla Ingmar,
Skuruparkens vänner

 

Förtydligande. I artikeln anges att stugorna i parken saknar avlopp och ordnade toalettförhållanden. NVP vill göra följande förtydligande: En inventering gjord av kommunen 2013 visade att samtliga stugor saknade tillstånd för sina avlopp och fem av stugägarna upphörde med avloppsutsläpp efter krav från kommunen. Dessa utsläpp bestod av diskvatten som släppts ut i marken. Hämtning av latrin utfördes däremot, och enligt kommunen har inga olägenheter för människors hälsa konstaterats från stugornas avlopps- eller latrinhantering.