Insändare Publicerad 08:10, 01 augusti 2020

• "Upprörande att rovfåglarna får ödelägga allt i sin omgivning"

Vi har förmånen att bo vid Baggensfjärdens strand mellan Vår gård och Ångbåtsbryggan i Saltsjöbaden, med nära kontakt med ett fantastiskt fågel- och båtliv.

Denna försommar undrade vi varför så många fågelungar försvann — ejdrar, måsar med flera. 11 juni fick vi förklaringen: Det låg som vanligt att 20-tal ejdrar med ett dussin ungar i flock nära brygga.

Då kom ett 30-tal skarvar och attackerade flocken, som spreds ut så att ejdrarna blev mer och mer värnlösa i försöken att freda sina ungar.

Ett tjugotal måsar försökte med ”flyganfall” skrämma bort skarvarna, men de fortsatte flyga ner mot ejderungarna. Sedan dess finns bara enstaka ejdrar kvar.

Det är mycket upprörande att dessa rovfåglar får myndigheternas hjälp att föröka sig och ödelägga allt i sin omgivning: Öar och fiskebestånd liksom andra fåglar, nu även i bebyggda områden. Därför hemställer vi om åtgärder från vederbörliga instanser.

Mats Gerdau, Nacka kommun, har uppgett att länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt, men därom vet vi inget alls. Skarvarnas bör helt avvisas från bebyggda områden genom avlivning.

Sven-Åke B Johansson