Insändare Publicerad 07:55, 23 september 2020

• ”När träningsplanerna ligger någon annanstans än där barnen bor så är det dessutom bara de som har bil som kan idrotta", en 12-årige insändarskribenten

 

Man har nu länge pratat och diskuterat om att lägga ner olika idrottsanläggningar i Nacka, bland annat Nacka IP och Sicklavallen, samtidigt som de nuvarande hallarna (till exempel simhallar och tennis-hallar) har tagit evigheter att repareras. Det här är inte okej!

Vill ni verkligen att barn och ungdomar ska bli stillasittande och inte röra på sig?
Vill ni verkligen att idrott ska vara exkluderande så att inte alla barn och ungdomar kan glädjas av spontanidrott i nära miljöer där de känner sig trygga?
Vill ni verkligen att barn och ungdomar ska vara förhindrade från att få springa, hoppa, sporta och framför allt — få ha kul med idrott?

Nacka kommun säger att man håller på att utveckla Nacka, men utveckling handlar om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi barn och unga är en viktig del av samhällsutveckling.

Enligt en studie från Generation pep så är tyvärr utvecklingen av idrotten i Sverige ojämlik. Stillasittandet är utbrett och sociala och ekonomiska förutsättningar gör att de som inte har råd med idrott hamnar utanför och inte får lika möjligheter att kunna röra på sig. Då är det viktigare än någonsin att antalet platser för spontanidrott och lek blir fler i samhället! Inte färre, som det håller på att bli i Nacka när utvecklingen av nya Nacka stad planeras och betongbyggnader prioriteras på bekostnad av trygga idrottsytor och utvecklingen av barnens hälsa. För hälsa handlar inte enbart om kroppen utan även om det mentala. Enligt idrottsforskning visar flera studier positiva effekter av träning på minnes-funktioner och psykiskt välmående.

Det är snart ett år sedan en stor demonstration vid Nacka kommunhus där över 1 000 barn och ungdomar deltog för att rädda idrotten i Nacka. Vad har hänt sedan dess? Nacka IP ska göras om till bostäder, simhallen är i behov av renovering, Sicklavallen planeras till en pendelparkering, Saltsjöbadens tennisklubb har väntat i hela 17 år på en utbyggnad och Saltsjö-Duvnäs tennisklubb väntar fortfarande för att få sin nya hall på plats.
Ungdomar slutar nu idrotta för att det är för långt att ta sig till träningen, för att träningstiderna är för dåliga och för att träningarna blir lidande av att för många barn kläms in på samma plan, bana eller hall. Något som blivit en ännu större utmaning under coronavirusets utbrott.

När träningsplanerna ligger någon annanstans än där barnen bor så är det dessutom bara de som har bil som kan idrotta. Jag och många av mina träningskompisar behöver ta oss till bland annat Värmdö, Farsta och stan för att kunna träna mer. Tyvärr leder detta pendlande till att fler slutar med träningen och därför får mindre rörelse, vilket sedan leder till försämrad hälsa. Enligt Generation pep så finns det redan i dag allvarliga hälsoproblem. Hela 86 procent av Sveriges barn lever ohälsosamt på grund av för lite rörelse och fysisk aktivitet. Det är inte bra! 

Vill ni verkligen att idrott ska vara exkluderande? 
Vill ni verkligen att vi ska bli stillasittande och förhindrande från den glädje och de sociala och fysiska effekterna som idrotten medför? 
Det vill inte jag!

Jonathan Nilsson, 12 år
Ebba Braheskolan