Rädda Järlasjön — innan det är för sent

Kyrkviken i Järlasjön. FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Insändare Publicerad 10:02, 18 maj 2020

• "Ett ekonomiskt och miljömässigt haveri", skriver insändarskribenten om hanteringen av reningsbassängbygget i Kyrkviken

Nackas politiska majoritet står inför att fatta beslut om att avsätta ytterligare tiotals miljoner kronor för att bygga reningsanläggningen i Kyrkviken Järlasjön. Det är ett ekonomiskt och miljömässigt haveri och kommer inte att göra Järlasjöns vatten så rent som EU:s vattendirektiv kräver.

Nackas politiker!
Tänk om vi hade en majoritet av beslutsfattare i kommunen som på riktigt vågade leva upp till den miljö som man påstår sig vilja erbjuda Nackas medborgare.
Tänk om vi hade politiker som värnade centrala Nackas viktigaste naturresurs — Järlasjön — och att nuvarande och framtida medborgare i Nacka kunde njuta av rent vatten i sjön.
Tänk om vi hade beslutsfattare som vågade kliva fram och säga att det förslag på en skärmbassäng som finns inte kommer att leva upp till de miljömässiga krav som ställs på rent vatten i Järlasjön.
Tänk om våra politiker inte lovat en fastighetsägare att bara behöva betala ett mindre belopp för dagvattenrening när lagen säger att alla kostnader ska tas ut av fastighetsägarna. Kommer nu 30–40 miljoner att vältras över på skattebetalarna?
Tänk om man beslutade om en hållbar långsiktig lösning; nu är tillståndet begränsat till femton år.
Tänk om våra beslutsfattare värnade vattenmiljön. Nu kommer gifter som släpps ut och som är lösliga i vatten finnas kvar och påverka växter, djur och människor.
Tänk om man resonerade som i Stockholm. Rena så mycket som möjligt fram till det slutliga utsläppet och rikta dessa till den slutliga recipienten; i detta fall Saltsjön.
Tänk om man samarbetade med Stockholm vatten som bygger Östbergatunneln. Den ska avvattna södra Stockholm, passerar Sickla på vägen ut mot havet och har överkapacitet och skulle kunna ta emot vatten från Nacka också!
Tänk om man seriöst utrett alternativ till en skärmbassäng och kommit fram till att det är både mer långsiktigt ekonomiskt och bättre för miljön att leda vattnet direkt dit det ska. Spränga några kilometer tunnel för att ansluta till Östbergatunneln — eller nyttja Atlas Copcos befintliga tunnlar i berget kanske?
Tänk om man hade politiker som värnade vår och våra barns framtida miljö. 

Nackas politiker: Tänk om!

Karin Berglöf Hedar
Boende vid och badande i Järlasjön