"Personalen fortsätter fly från socialtjänsten"

FOTO: NADIA ENEDAHL
Insändare Publicerad 14:09, 09 november 2021

• "Värmdö borde skämmas", skriver signaturen socialsekreterare

 

Personalflykten för socialtjänsten vid Värmdö kommun fortsätter. Flera arbetsgrupper har sagt upp sig på grund av skadlig arbetsmiljö.
Utsatta medborgare får träffa många olika socialsekreterare på grund av personalomsättningen och kan få vänta länge på eventuell hjälp. Hjälpen ska vara billig, inte nödvändigtvis effektiv.

Inkompetenta och icke närvarande chefer och politiker beslutar över arbetssätt och målgrupper som de inte har kunskap om. Det är många chefsled som detaljstyr verksamheten.
Politiker och chefer gör besparingar för att socialtjänsten ska vara effektiv, dock är socialtjänsten ej ännu effektiv och det fortsätter bara att läggas på mer och mer arbetsuppgifter. Det vore mer rimligt att börja med att göra socialtjänsten effektiv och därefter besparingar på personal och hjälp till medborgare.

Våra möten handlar främst om budget och omorganisationer, inte innehållet i verksamheten som man kan tycka att det borde vara. Samtidigt som det görs nedskärningar på personal och för utsatta medborgare så avverkar Värmdö kommun chefer på löpande band. Om en chef har en annan åsikt kan den få gå på dagen. Chefsbyten kostar extremt mycket då de har ofta mycket höga avgångsvederlag.  
Värmdö kommun borde skämmas för hur de behandlar medborgare, personal och somliga chefer. Var är medmänskligheten?

Socialsekreterare
Värmdö kommun


 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x