FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Insändare

Öppet brev om
trafiksituationen

Insändare 10:10 | 07 november 2018

"Stockholm håller på att återinföra ringmuren med stadstullar från medeltiden, vid stadens infarter, för bönderna från landet", skriver insändarskribenten. 

Hej Mats Gerdau! Grattis till att ni lyckades sitta kvar vid makten i Nacka kommun, trots att ni förlorade många röster från tidigare supportrar i Saltsjöbaden.

Enligt Nacka kommuns hemsida har ni åtagit er att bygga ett antal tusen nya bostäder i Nacka de kommande åren, vilket på sikt innebär att antalet invånare i Nacka kan komma att öka med upp till 40 000 nya invånare.
Trafiksituationen i Nacka är redan mycket ansträngd med vägar som begränsas och blir allt smalare samtidigt som trafikvolymen kommer att öka i framtiden.

När det gäller kommunikationer in till Stockholm börjar situationen bli ohållbar. I och med ombyggnaden av trafikplats Henriksdal förfaller det som om motorväg 222 kommer att övergå till en enkelfilig gata in till stan vid Henriksdal. Det vore intressant att få reda på hur ni hade tänkt er att detta ska fungera i praktiken. Redan nu är köerna på motorvägen stillastående ändå från påfarten från Saltsjöbaden på morgonenÄr er avsikt att helt stänga av tillfarten till staden för medborgarna i Nacka och Värmdö?

Moderaterna gick till val på att bygga Österleden. Detta vore ett bra initiativ för att möjliggöra en väg från Nacka ut förbi Stockholm vid transporter norrut till exempel till Arlanda. Nu när era partikamrater, Moderaterna i Stockholm, har blivit tagna som gisslan av Daniel Helldén, MP, (och M tror att de fortfarande bestämmer!) har de sakat bort Österleden helt. Samtidigt ska Nacka expandera befolkningen med 40 000 människor. Utan möjligheter att transportera sig ut ur Nacka.

Ska det bli ett ”indianreservat” av Nacka? Stockholm håller på att återinföra ringmuren med stadstullar från medeltiden, vid stadens infarter, för bönderna från landet. Innerstan blir helt förbehållen de som har råd att bo där. 

Även om du inte håller med om mina åsikter vore det tacksamt att få höra er version och hur ni tänker framåt för att säkerställa de tranportbehov som finns, även med bil, och kommer att finnas även i framtiden från Nacka och Värmdö.

Gunnar Påhlson