FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Insändare

"Ompröva beslutet om
bassäng i Kyrkviken!"

Insändare 08:37 | 22 augusti 2018

Nätverket Järlasjön och Naturskyddsföreningen i Nacka skriver i en gemensam insändare att politikernas starta tilltro till de egna tjänstemännen i frågan om en reningsbassäng i Kyrkviken är märklig. 

I juni träffade Nätverket Järlasjön Nackas politiker för att diskutera Nackas planer på att ta hand om den nya stadens förorenade dagvatten med hjälp av en 3 000 kvadratmeter bassäng i Kyrkviken.

Nätverket Järlasjön har i ett protestupprop fått påskrift från ett tjugotal föreningar runt Järlasjön, som tillsammans representerar ungefär 8 000 medlemmar och boende. Ett mantra som ofta återkom från allianspartierna under utfrågningen var: ”Vi litar på kommunens tjänstemän som säger att en bassäng i Kyrkviken är den bästa lösningen”.

Denna starka tilltro till de egna tjänstemännen tycker vi är märklig, då deras uppfattning går stick i stäv med uppfattningen på länsstyrelsens vattenförvaltning. I ett tungt yttrande från länsstyrelsen underkänns kommunens planer nu helt.

Är det då inte dags för våra politiker att ifrågasätta sin hittills helt okritiska inställning till den egna förvaltningen? Alla oppositionspartier instämmer ju i länsstyrelsens och Nätverket Järlasjöns krav på att en landbaserad lösning måste sökas.

År 2006 kom ett EU-direktiv. Övergödning och utsläpp av föroreningar i Sveriges sjöar och hav måste upphöra. Sjörestaurering av förorenade vatten måste genomföras. Åtgärder ska vara slutförda före 2027. Om sjön är mindre än en kvadratkilometer behöver åtgärder inte sättas igång med en gång.

De flesta kommuner i Stockholmstrakten har bestämt att även ta med mindre sjöar, så inte Nacka. Nacka tar bara med sina kustvatten och Sandasjön, som är en vattentäkt. Det är Vattenmyndigheten, som sedan har sett till att Ältasjön, Dammtorpssjön och Sicklasjön ska klassas som vattenförekomst, inte Nacka kommun!

En sjö som är vattenförekomst ska följas med regelbundna undersökningar och sjörestaureringar ska genomföras. Järlasjön, Nackas största insjö, berörs i hög grad när när Nacka bygger stad.

Tre dagar innan Järlasjön av Vattenmyndigheten blev klassad som vattenförekomst skickade Nacka kommun in en ansökan om att bygga en 3 000 kvadratmeter stor bassäng i Kyrkviken. Varför? Tror man då att man kommer undan EU-direktivet, som säger att en vattenförekomst som redan är förorenad inte får tas i bruk för att ta hand om smutsigt dagvatten? Hur rimmar denna brådska med Nackas försäkran att Järlasjön ska betraktas som en vattenförekomst?

Nätverket Järlasjön upprepar därför länsstyrelsens ståndpunkter:

Bassäng är ett provisorium

Länsstyrelsen anser att en eventuell skärmbassäng i Järlasjön ska anses vara ett provisorium och högst få ett tillstånd på tio år.

Dagvatten ska renas på land

Den föreslagna dagvattenbassängen i Kyrkviken ska ta hand om 30 till 40 procent av föroreningarna i dagvatten från centrala Nacka. Länsstyrelsen undrar varför Nacka inte i första hand satsar på åtgärder som renar dagvatten på land enligt LOD, Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. LOD är dessutom inskrivet i Nackas dagvattenspolicy.

Är värdet på sjöarealen i Kyrkviken noll?

Länsstyrelsen anser att Nacka snedvrider kostnadsjämförelsen mellan LOD-åtgärder och bassäng i Kyrkviken. Värdet på 3 000 kvadratmeter sjövatten i Kyrkviken sägs vara noll. Exploaterad mark i närområdet har ett uppskattad värde på 5 000 - 20 000 per kvadratmeter.

Ronny Fors, Naturskyddsföreningen

Marie Ahlgren, Kåre Jansson, Bjarne Hanson, Bo Hjertstrand, Anders Österlund, Nätverket Järlasjön