”Kärnfrågan får inget svar — arrogant”

Moranviken. FOTO: CARL OTTO WERKELID
Insändare Publicerad 10:00, 20 september 2022

• ”Spelar tydligen ingen roll att exkrementer flyter omkring”, skriver insändarskribenten i ett svar till Nacka vatten och avfalls vd

I sitt svar på min insändare undviker Nacka vatten och avfalls vd Mats Rostö nogsamt kärnfrågan — nämligen platsen för bräddningsledningens utsläpp i Moranviken. För honom spelar det tydligen ingen roll att exkrementer flyter omkring och fastnar i strandkanten i flera dagar, vilket hände vid två tillfällen i fjol. Det är närmast chockerande!  Att inte sakligt diskutera önskemålet om att exkrementer sköljs ut och skingras i öppet, strömt vatten långt ute i viken, synes närmast arrogant mot människors engagemang.  

I dag mynnar bräddningsledningen ut precis under en stor båtbrygga, just vid strandkanten endast tio–tolv meter från närmaste bostadshus. Flera hundratals människor vandrar och joggar längs strandstigen dagligen, året runt. Under sommarhalvåret är området i ökande omfattning en älskad plats för båtägare och badare, inte minst barn. Detta tycks inte beröra Rostö alls; han håller sig i teorin medan människor lever här i praktiken. Och hans inställning förfärar, att döma av de många önskemål om en namninsamling som väckts.

Klimat- och miljöforskare varnar för ökande skyfall och stormar, vilket med oroväckande sannolikhet kommer att öka antalet bräddningar i till exempel Moranviken. Men inte heller detta bekymrar Rostö, han inte ens nämner det, vilket är starkt oroväckande i en brännande tid då våra samhällen måste förhålla sig proaktivt inför växande miljöutmaningar. Frågan är: bekymrar det inte heller de politiska partier som styr i Nacka?

Att inte uppgradera bräddningsledningen nu, i samband med Moranverkets uppgradering, framstår som en obegriplig felbedömning, alla aspekter beaktade. Att tänka efter före är bra! Att skjuta problem framför sig och lägga dem på andra ter sig samhälleligt omoraliskt och vore slöseri med framtida skattemedel: en anpassad klimat- och miljömedveten bräddningsledning i Moranviken kommer att bli oundviklig. Då kommer det att stå klart att Nackabornas miljöomsorg för Moranviken var långt före och långt större än tjänstemännens och politikernas.

Carl Otto Werkelid

 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x