"Ni silar mygg och sväljer kameler"

Hemmesta träsk. FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Insändare Publicerad 12:32, 14 april 2020

• "Är det nån skillnad på den skit som kommunen bräddar ut mot den skit som en enskild villaägare släpper ut?", frågar insändarskribenten i ett öppet brev till Filip Joelsson, MP, ordförande i Värmdös tekniska nämnd

För någon månad sedan läste jag i Nacka Värmdö Posten att kommunen sedan årsskiftet bräddat ut sju miljoner liter orenat avfall i Torsbyfjärden. Vid utbyggnad av nya avlopp i Torsby-Stadsvallsområdet avser man anlägga ny pumpstation som också ger möjlighet att brädda avfallsvatten ut i Stadsvallsviken/Torsbyfjärden.

Länsstyrelsen har avslagit alla överklaganden på denna pumpstation med motiveringen att vattenomsättningen i Torsby fjärd är mycket god. Undertecknad som bott i Stadsvall sedan 1950 och drar sig till minnes en utredning med exakt motsatt åsikt, där man konstaterade att sunden som förser Torsbyfjärden med färskt vatten var mycket trånga och att vattenomsättningen därför i fjärden var begränsad. Tyvärr minns jag inte när denna utredning gjordes men jag kan tänka mig att det skedde i samband med att man började fundera över alla enskilda avlopp som mynnade i fjärden. Har plötsligt sunden blivit bredare, eller vad motiverar det nya ställningstagandet?

Jag har förstått att det Filip Joelsson är miljöpartist och ordförande i tekniska nämnden. Reagerar du inte som miljöpartist över detta bräddningsförfarande? Alternativ finns ju och har redovisats för er.
Kommunen har ett pågående program för att inventera enskilda avlopp i kommunen. Är det nån skillnad på den skit som kommunen bräddar ut mot den skit som en enskild villaägare släpper ut? Oss förföljer ni med blåslampa. Åtal kan väckas mot mig om jag släpper ut orenat, kanske tio liter, avfall eller slår hål i min avloppstank. Kommunen tycker sig har rätt att brädda ut sju miljoner liter och är i färd med att bygga en ny anläggning med samma möjlighet. Ofattbara siffor. Oförståeligt hur man över huvud taget i dagens läge kan resonera i dessa termer. De luktar unket 50-talstänkande då man rodde ut och sänkte sitt avfall i Torsbyfjärden.

Jag har inte hört dig som miljöpartist yttra ett pip om att ert bräddningstänkande är fel. Ganska märkligt med tanke på de åtgärder ni brukar föreslå, i andra mindre betydande sammanhang. Som parti drar ni ett löjes skimmer över er, kommunens miljöpolicy framstår som ett skämt.
Ni silar mygg och sväljer kameler, som man brukar säga.

Claes Nordlund
Stadsvall