Insändare Publicerad 11:07, 17 oktober 2020

• Det mesta av kommunens satsningar går till att flytta befintlig idrott. Förutom dyra flyttkostnader kostar det även på vår miljö och hälsa, menar insändarskribenten

Nacka kommun satsar två miljarder på idrotten, vilket låter fantastiskt då barn och ungdomar är vår framtid och värdefullaste tillgång!
Men det mesta går till att flytta befintlig idrott och väldigt lite till mer idrottsytor. Förutom dyra flyttkostnader kostar det även på vår miljö och hälsa.

Ett exempel på det är när kommunen hyr mark av Erstaviks gård på 25 år för två fotbollsplaner för 30 miljoner och skickar restfakturan till framtiden.
Nej, Mats Gerdau, detta är inte nära där barn och ungdomar bor, som du skrev i NVP 6 oktober.

Ett annat exempel är de planerade tennis- och hockeyhallarna i ett naturområde på gränsen till Nyckelviken och Ektorpsvägen.
Förutom att radera biologisk mångfald med rödlistade arter i naturligt habitat, innebär detta även ökad biltrafik med ökade utsläpp som följd!
”Trafikmätningar från 2015 visar att flödet på Ektorpsvägen är omkring 1 200 fordon per dygn”, står det i kommunens handlingar om projektet. 

I samma granskningshandling finns rubriken ”Konsekvenser av detaljplanen och dess genomförande”, där det häpnadsväckande nog saknas konsekvensbeskrivning av ökad trafik längs Ektorpsvägen!
Det är inte endast synd om boende längs Ektorpsvägen och Ältavägen som kommer att påverkas av ytterligare 100 bilar per timme, det är synd om oss alla då det påverkar oss alla för all framtid!  

Hur kan någon dessutom med stolthet anse att en konstgjord park på Järlahöjden med konsultdyra hittepånamn är bättre än riktig natur med biologisk mångfald?
Självklart ska vi satsa på barn och ungdomar och istället bygga på öppna ytor som ligger vid befintlig på- och avfarter till väg 222.
Verkliga kostnaden ser vi i framtiden när färre barn och ungdomar utövat idrott, när den biologiska mångfalden raserats, när rödlistade arter utrotats och när utsläppen ökat.

Är det verkligen detta vi med stolthet vi vill lämna efter oss?  
Vi måste säga NEJ till att kommunens enfald går före barn, ungdomar, hälsa och biologisk mångfald.

Anders Ekblom