Insändare Publicerad 12:26, 06 april 2021

• Att hantera bygg- och rivningsavfall ingår inte i det kommunala uppdraget, skriver Nacka vatten och avfalls avfallschef i ett insändarsvar

Svar på insändaren ”Oskäligt dyrt att slänga byggavfall” i NVP 23 mars.
Det är viktigt att allt avfall lämnas in till våra kretsloppscentraler så att det kan tas om hand på ett säkert och miljömässigt sätt. Att hantera bygg- och rivningsavfall ingår inte i det kommunala uppdraget avseende avfall — det är en extratjänst om Nacka vatten och avfall AB tillhandahåller. Av den anledningen behöver vi ta ut en avgift för att finansiera detta. Tar vi inte ut en avgift för den här specifika hanteringen skulle alla Nackas taxebetalare få stå för kostnaden, oavsett om man nyttjar tjänsten eller inte, och det är inte särskilt rättvist, tycker vi.
Jag har full förståelse för att tjänsten kan upplevas som dyr, men hoppas att Nackaborna fortsätter att nyttja våra och andra aktörers möjligheter att lämna in avfall.

Jan Setréus 
Avfallschef Nacka vatten och avfall


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x