"Måla vattentornet
som det var tänkt"

Insändare Uppdaterad 11:16 22 april 2019

En insändarskribent ger en historisk bakgrund gällande målningen av vattentornet i Jarlaberg och presenterar ett nygammalt förslag.

När vattentornet byggdes försågs det med fem, cirka en meter breda djupa slitsar från topp till botten. Det kan vi alla se. För tornets konstruktion behövdes inte slitsarna, det var enbart ett konstnärligt uttryck. (Till en ganska stor merkostnad.) Den ursprungliga målningen som upphandlades var en stiliserad skog i ljusa bruna och gröna färger där slitsarna var en ingående del i konstverket. Nacka Strandförvaltningen övertalade kommunen att i stället få utföra Åke Pallarps målning där från början även bokstäverna STRAND fanns med, men detta godkändes inte av kommunen. 

Pallarps konstverk innehöll även en meterhög rostfri stålkant överst runt tornet. Denna fuskades dock bort av Nacka Strandsförvaltningen— man kan se att tornet inte har målats den översta metern. I Pallarps målning fick slitsarna ingen betydelse. 
Det bästa vore om tornet målas om som det var tänkt — eller på annat sätt som passar ihop med slitsarna — och att den i solen glänsande stålkanten kommer till utförande. 

Carl-Henrik Starkenberg, 
fd chef för bland annat VA-verket i Nacka