Insändare Publicerad 12:40, 31 januari 2021

• En insändarskribent är orolig över följderna av projektet Fisksätra entré

Långt gångna planer hotar vår boendemiljö och vår trygghet i Fisksätra. Planer finns på nybyggnation och förtätning av området. Trots protester ska höga hus i nymodern stil, typ Sjöstaden, byggas tätt intill de äldre husen i norra Fisksätra. 

Dessutom planerar kommunen och Stena fastigheter att klämma in ett höghus, en förskola och ett äldre-boende på befintliga parkeringsytor. 

Fisksätra är Sveriges mest tätbebyggda bostadsområde. Över 8 000 personer bor på en kvadratkilometer. Det blir osunt att bo ännu tätare med tanke på luft, ljus och särskilt med tanke på rådande och kommande pandemier. 

Vi överklagade detaljplanen i maj 2020, planen som presenterar Fisksätras som en ”entré”. 

Vi har rätten att få vara delaktiga i alla planer. Vår kommun ska fungera jämlikt och demokratiskt. Vi har en grundlag. 

År 2006 startade SKL den så kallade ”Medborgardialogen”. Den medborgerliga förankringen och medskapandet skulle främjas i bland annat Nacka kommun. Medborgarna skulle bli delaktiga i utvecklingen och den samlade kompetensen skulle tillvaratas bätttre. 

Det är svårt att göra sin röst hörd i Fisksätra när det gäller förändringar och planer. Svårt att hinna med om man arbetar. Kommunen blir fartblind för att först tillfredställa
stora och små företags vinstintressen. 

Förändringarna rör främst de boende i hyresrätterna. Det är okänt om våra intressen är fullt representerade. Inga protokoll eller sammanfattningar har delgivits oss enskilda. Kommunen administrerar och förvaltar våra gemensamma skatte-medel som alla erlägger. Även vi hyresgäster. 

Kommunen och bostadsföretaget får inte agera härskare! Det går inte att förtäta Fisksätra mer — absurda tanke! Delar av vår livskvalitet försvinner. Det blir för trångt på en så liten yta. Luften, ljuset och sikten får inte stängas in mellan huskropparna, så att ”bakgårdar” bildas. Skärgårdsstaden försvinner.

Det är en överdrift att alltid påpeka att Fisksätra är oroligt och att man därför måste göra området attraktivare och säkrare. Fisksätra är vår trygga hembygd. Vi trivs bra med lagom förbättringar, förändringar och uppdateringar. Använd våra hyror och vår skatt till en kontinuerlig och varsam förstärkning. 

Det är dags att kulturminnesmärka Fisksätra så att vi skyddas från rovdrift. Fisksätra är i dag ett bra exempel på ett väl fungerande miljonprogramområde.

Risken är stor att vantrivsel och segregation utvecklar sig och att en större klasskillnad försämrar vår livskvalitet än mer. 

Jämför med andra miljonprogramområden i Sverige.

Eva Åberg 
Socionom och beteendevetare


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x