"Låt nya biblioteket få plats för ett lugnt rum!"

FOTO: MOSTPHOTOS
Insändare Publicerad 12:26, 05 oktober 2020

• "Vi vill att bibliotekslokalen ska vara ändamålsenlig, välkomnande och trygg", skriver insändarskribenterna

Älta växer och centrumet ska byggas om. Det skapas många bostäder i och runt centrum, men trots en växande befolkning  kommer Ältas nya bibliotek fortfarande vara ett av Nackas minsta bibliotek i kommunens och Wallenstams framtagna förslag. I anslutning till det blivande biblioteket finns utrymmen som Ältagruppen önskar införliva i biblioteket, för att kunna erbjuda en ljus och luftig läsesal som många besökare efterfrågar. 

I bibliotekslagen står det: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” 
Vi önskar att när ett nytt bibliotek ska byggas i Älta så vill vi förtydliga vikten av kunna bedriva biblioteksverksamhet i ändamålsenliga lokaler där biblioteket kan få en möjlighet att se till att alla besökares behov kan tillgodoses.

Vi vill att bibliotekslokalen ska vara ändamålsenlig, välkomnande och trygg. Att lokalerna rymmer alla och att olika grupper och behov inte riskerar att störa varandra på grund av att det är för trångt. Nackas brukarundersökning visar också att alla besökare är mycket nöjda med biblioteket, det enda missnöjet som uttrycks i enkäten avser bibliotekets brist på lugna studieplatser.

Det är ytan av två små lägenheter som står mellan Ältagruppens och kommunens/Wallenstams förslag. Införlivas dessa skulle biblioteket få en ljus och luftig läsesal. Den kraftiga ökningen av hemarbete och distansstudier som vi ser i dag är sannolikt en bestående förändring av arbetslivet, där vi även i framtiden kommer att arbeta och studera mer hemifrån. Det kommer även att öka behovet av lugna studie- och läsplatser nära hemmet. 

Genom att få till en lugn läsesal kommer befolkningens önskemål att tillgodoses och bibliotekspersonalen kan genomföra sitt uppdrag. 
Måndagen den 12 oktober kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om detaljplanen för Älta centrum.

Ältagruppen, 
bestående av representanter i Älta, Ältas föreningsliv, Älta bibliotek och Älta kulturknut