"Låt lärare jobba hemma"

FOTO: MOSTPHOTOS
Insändare Publicerad 12:07, 25 november 2020

• "En lärares tid förutom undervisning ska självklart i dessa tider ske på annan plats än i skolans lokaler", skriver insändarskribenten

Skolans huvudmän och rektorer, ta ert arbetsmiljöansvar!
I de pandemitider som råder blir medarbetare och chefer i Nacka kommun som arbetar med administrativa uppdrag dagligen uppmanade att i allra möjligaste mån arbeta hemi-från, så kallat distansarbete.
Varför fortsätter då våra skolors ansvariga att vägra låta sina pedagoger under den del av uppdraget som inte är undervisning göra dessa moment på annan plats än i skolan? Undervisningen ska så långt som möjligt fortgå på plats i klassrummet.
En lärares tid förutom undervisning ska självklart i dessa tider ske på annan plats än i skolans lokaler. 
Hur kan skolans huvudmän, chefer och fackliga företrädare ducka för detta?
Det kan inte finnas något som motiverar varför en lärare inte kan sköta sina administrativa uppgifter på annan plats än i skolans lokaler. Alla former av möten kan även för en lärare ske digitalt.

Andra tjänstemän, chefer, politiker med flera uppmanas att sköta sitt jobb via digitala verktyg och det fungerar utmärkt med tanke på förutsättningarna. I dagens läge borde det vara ett krav från arbetsgivaren att även lärare skyddas från onödig exponering i delade ytor, fysiska möten etcetera.
Nacka kommuns vision om ”öppenhet och mångfald” samt den grundläggande värderingen om ”respekt och förtroende för var och en” vilket ”ska genomsyra allt vi gör i kommunen, varje beslut som fattas”.
Utifrån detta är det anmärkningsvärt att Nackas lärare fortfarande, trots skärpta restriktioner från Folkhälsomyndigheten, fortsatt tvingas göra sin administrativa tid på plats i skolan när dessa arbetsuppgifter självklart borde ske i hemmet. Alla andra i Nacka kommuns organisation ombeds dagligen värdera varje dag om deras arbetsuppgifter är möjliga att utföras i hemmet. Om möjligt ska hemarbete alltid prioriteras i den tid vi nu har.

Nacka kommun som vill vara en kommun i framkant, våga då gå i bräschen och var konsekventa. Alla arbetsmoment som kan utföras hemma bör utföras där, även om du arbetar som lärare.

Mån om alla