FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

Insändare

10 frågor om en
infartsparkering

Insändare 12:14 | 18 oktober 2018

En läsare ställer tio frågor till de ansvariga i Nacka om infartsparkeringen i korsningen Ormingeringen/Valövägen.

1. Varför ska ett tättbebyggt område som Orminge förvandlas till en p-plats för folk som inte bor i området?

2. Kommer parkeringsverksamheten att upphöra när det planerade p-huset är färdigt?

3. Varför finns det så dåligt med information på nacka.se om de infartsparkeringar som kommer att förstöra mycket av charmen med Orminge?

4. Måste en p-plats utformas utan minsta tanke på estetiska värden?

5. Hade det, exempelvis, kunnat lämnas en trädrad mot Valövägen? 

6. Hur ska bilförarna på ett säkert sätt ta sig från p-platsen till den östra busshållplatsen?

7. Hur tänker sig kommunen förhindra att merparten av de p-platser, för folk som vill gå skogspromenad, som nu finns på Valövägen inte dagligen kommer att upptas av infartsparkerare?

8. Ett stort antal av de fordon som nu trafikerar Ormingeringen framförs med en hastighet som ligger minst 20-30 kilometer i timmen över den tillåtna. Det finns skäl att anta att Ormingeringen för ett antal förare kommer att utgöra en spurtsträcka med syfte att hinna med bussen. Har kommunen diskuterat hur en redan nu farlig väg, Ormingeringen, ska kunna göras säkrare?

9. Ska hastigheten sättas ner alternativt kommer fartgupp att anläggas?

10. Det är ju inte långt mellan p-platsen och bostäder. 147 fordon som på en begränsad yta kallstartas en vinterdag, hur mycket särskilt giftiga och illaluktande avgaser genererar de medan förarna skrapar rutorna fria från is?