Insändare Publicerad 12:23, 20 januari 2020

• "Vägen mellan Gustavsberg och Mölnvik är bitvis målad med markeringar, bitvis saknas det helt. Jag, som synskadad, och flera helt seende upplever ofta problem på denna väg", skriver insändarskibenten som har en uppmaning till Värmdö kommun.

Enligt trafikförordningen ska gående på gemensam gång- och cykelbana gå på vänster sida i färdriktningen. Gående ska alltså möta cyklande. Om gång- och cykelbanan har målade linjer och markeringar gäller förstås dessa.
Vägen mellan Gustavsberg och Mölnvik är bitvis målad med markeringar, bitvis saknas det helt. Jag, som synskadad, och flera helt seende upplever ofta problem på denna väg. 

Jag har sedan i somras kontaktat Värmdö kommun vid flera tillfällen om detta. De svar jag fått har minst sagt varit varierande! Men ingenting har hänt. 
Antingen tar kommunen bort de nu knappt synbara markeringarna så vi gående kan följa ovanstående förordning. Eller så målar kommunen så vi klart och tydligt kan se var vi ska  gå och cykla. Nu under vintern lär väl ingenting hända med detta. Tag då chansen att göra  ett besök i Nyköping. Prata med era kollegor där så kan de lära er hur man markerar gång- och cykelbanor. 
De två bilderna föreställer vägen till Mölnvik dagtid och Arnöleden i Nyköping  kvällstid. 
Hoppas på åtgärd!

Bruno Fermelin