Insändare Publicerad 12:45, 06 september 2021

• Nacka kommun svarar på insändaren från en anhörig till en boende som ifrågasatt kommunens avauktorisering av Gammeluddshemmet.

 

Svar till insändaren ”Behandlas kommunala och privata boenden olika?”. 
För att få bedriva- verksamhet för äldre i Nacka ställs höga krav. Boende och anhöriga ska känna sig trygga med att omsorgen sker på bästa möjliga vis av anordnare som lever upp till de kvalitetskrav och villkor som finns för att driva äldreboenden i kommunen. De villkor som finns -gäller för alla som utför -tjänster inom äldreomsorgen, -oavsett driftform.

Nacka kommun har under lång tid följt kvaliteten på Gammeluddshemmet då flera allvarliga brister har förkommit under de senaste åren. På grund av bristerna har två varningar utfärdats och krav har ställts på verksamheten för att åtgärda problemen. 

Vi har gett verksamheten råd och konsultationer för att de ska komma på fötter och har lagt ner stora resurser på det. Vår förhoppning har hela -tiden varit att boendet skulle komma till rätta med brist-erna men trots både tid och stöd visade den -senaste granskningen att det fortfarande finns omfattande brister inom flera områden. 

Vi som kommun är skyldiga att agera när verksamheten inte kommer till rätta med omfattande brister. Vi har ett ansvar att säkerställa god vård och omsorg för nuvarande och framtida kunder. Lösningen kan aldrig vara att sänka kraven eller kompromissa med de villkor vi ställer. 

Sist men inte minst har jag och mina -medarbetare stor förståelse och respekt för att det här beslutet påverkar personer bott på Gammeluddshemmet under lång tid och som har starka band till personal och boendet. Vi finns här för att stötta och göra detta så bra som det någonsin går.

Ellinor Egefors 
Enhetschef äldreenheten Nacka 

 


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x