Insändare Publicerad 10:02, 18 maj 2021

• "Drömmen om ett sammanhållet kulturhus med är på väg att dö", skriver "Ältagruppen"

Nacka kommun är i slutfasen av hyresförhandlingarna om det nya kulturhuset i Älta där biblioteket, fritidsgården och Älta Kulturknut ska inrymmas. 
Tyvärr blir lokalerna en halvmesyr. Samtidigt sprider ledande politiker en berättelse om att verksamheterna är nöjda och att lokalerna har utformats i nära dialog med dem. Det stämmer inte.  
Över huvud taget präglas hela projektet av en slående brist på transparens och helhetssyn. 

Felen är flera och nedan följer några av de saker som vi aktörer som är tänkta att samverka i det nya kulturhuset reagerar på. 
1. Som det ser ut nu går det inte att få plats med både en barnavdelning och en tyst läsesal med dagsljus i biblioteket. Det innebär att olika grupper och behov kommer att ställas mot varandra. 

2. Av den gemensamma yta som skulle delas av de tre verksamheterna och fungera som ett ”vardagsrum” för Ältaborna har det blivit en foajé till Kulturknutens scenrum. Rummet har krympt och den öppna och offentliga karaktären har försvunnit, vilket gör det svårt att husera evenemang som Ältadagen eller julmarknaden där. Ett sådant rum är extra viktigt nu när den gemensamma öppna ytan i det nuvarande inomhuscentrumet rivs.

3. Kommunens policy om ”konkurrensneutral hyressättning” innebär i praktiken att verksamheterna inte kan låna lediga rum hos grannen när behov uppstår. Istället ska man hyra ut sina lokaler och skicka fakturor till varandra. Det är ett stelbent system som inte främjar ett effektivt samnyttjande av lokalerna. Därför är det viktigt att den gemensamma ytan i mitten blir väl tilltagen. 

4. Det kommunen kallar dialog har i huvudsak bestått av möten och mejl där detaljer som placeringen av eluttag eller bredden på bokhyllor avhandlas. Dialogen kring helheten har däremot varit obefintlig. 

Drömmen om ETT sammanhållet kulturhus med plats för möten, spontanitet, eget skapande och synergier mellan verksamheterna är på väg att dö. Istället får vi ett underdimensionerat bibliotek och tre enheter bredvid varandra, men med begränsade möjligheter till samverkan. Man säger att det handlar om pengar. Men allt som behövs för att få till ett bra kulturhus är att skjuta till ytterligare en liten yta där man nu planerar två enrumslägenheter. Att inte vilja släppa till den ytan känns enormt kortsiktigt. Att bygga dåliga lokaler är trots allt det allra dyraste i längden. 

 

Ältagruppen 

Bestående av personal från biblioteket, Kulturknuten, Älta föreningsråd och engagerade Ältabor

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x