FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Insändare

Viktiga händer i omsorgen.

Kommunal i Värmdö:
”Våra händer räcker inte till!”

Insändare 11:48 | 05 september 2018

Kommunal i Värmdö ser att deras medlemmar går på knäna. Nu vill de ha nytt politiskt styre, skriver de i en insändare.

Vi i Kommunal är stolta över det arbete vi gör inom vård och omsorg, skola, fritids, förskola med mera. Men vi måste bli fler!

Allt lägre budgetuppräkningar till verksamheterna i Värmdö täcker inte ens lönekostnaderna. Verksamheterna måste därför göra neddragningar. Bemanningen krymper, arbetsmiljön blir sämre och stressen ökar. Resultatet blir att kvaliteten sjunker samt att Värmdös attraktion som arbetsgivare minskar.

Analyser gjorda av Sveriges kommuner och landsting, SKL, visar att vi behöver bli många fler välfärdsarbetare, inte färre. Politiken måste skapa förutsättningar för en god personalförsörjning inom våra yrkesområden. Att personal har trygga anställningar, rätt till heltid och en arbetsmiljö som inte skapar sjukdom och personalflykt.

Kommunal anser att smärtgränsen är nådd för länge sedan. Vi ser att medlemmarna går på knäna. Ytterligare skattesänkningar och effektiviseringar som sittande politiker planerar framöver, kommer absolut inte Värmdöborna och personalen till gagn. 

Kommunal anser att Värmdö behöver ett nytt politiskt styre som satsar på välfärden som i sin tur gynnar oss alla! 

Kommunal sektion Öst
Team Värmdö