FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Kristina, Ker...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
24 juli 2019

Insändare

Insändarskribenterna är oroliga för att kulturverksamheter inte ska få de plats de behöver.

Hur ska kulturen
få plats i Nacka?

Insändare 12:20 | 21 februari 2019

"Hur har ni tänkt att kulturen ska få plats i Älta och Nacka framöver?"
Den frågan ställer företrädare för olika kulturverksamheter till kommunens politiker.

Älta centrum, ett av Sveriges första inomhuscentrum, som firade 50 år förra året, ska byggas om och byggas ut. Gott så! Det behövs. Centrumet är slitet och behöver en upprustning och även bli större, eftersom det även ska byggas en mängd nya bostäder i området.
En del av det nuvarande centrumet är Ältas kulturhus som invigdes hösten 2011. Sedan starten har det varit ett nav för kulturen i Älta och har nu hittat sin publik. Besökssiffrorna är bra med cirka 4 000 besök varje månad. Verksamheten är också väldigt uppskattad av allmänheten och kulturaktörer.
Men huset är egentligen redan för litet. Verksamheten ryms inte i lokalerna, utan man får lappa och laga och försöka att på bästa sätt hitta utrymmen till allt från danskurser för barn och ungdomar, till verksamhet för äldre och musikundervisning via Nacka musikskola.

Men vad som nu är på gång är en rivning av nuvarande lokaler och flytt till nya lokaler, i samband med ombyggnationen. Vi som verkar inom kulturen i Nacka är allvarligt oroade av vad konsekvenserna av denna flytt kommer att bli. Kommunen har tagit beslut om att verksamheten inte får expandera; det ska bara handla om att ersätta befintliga lokaler. Detta trots att Älta beräknas växa med flera tusen invånare.

Men det är väl inte det värsta egentligen — det som är riktigt allvarligt är att de nuvarande planerna kommer att innebära en reducering av verksamheten till en nivå som hamnar farligt nära den där det inte kommer att gå att bedriva någon verksamhet över huvud taget.
Om man bara ser till antalet kvadratmeter, i de nya lokalerna jämfört med de gamla, så innebär det att man inte tagit del av ritningarna och planeringen för antal verksamhetsrum. I det nya förslaget kommer det bara att finnas en lokal som går att nyttja för kursverksamhet och även den är egentligen för snålt tilltagen.

Vår fråga till Nackas politiker är därför: Hur har ni tänkt att kulturen ska få plats i Älta och Nacka framöver? Ska det finnas ett kulturhus i Älta, eller är tanken att all kultur — för barn och ungdomar, såväl som för äldre — ska rymmas enbart i skolornas lokaler? Vi vänder oss i första hand till ledamöterna av kulturnämnden, men i förlängningen också till kommunstyrelsen och fullmäktige.

Älta kulturförening
Anders Holfve, vice ordförande
Älta Kulturknut 
Ola Karlsson, ordförande
Lars Ohlson, verksamhetschef
Nacka musikskola
Catharina Grunér Kronqvist, verksamhetschef
Nacka Dans och Teater
Johan Rådmark, chef