"Hur många anläggningar
tycker ni är anständigt?"

Insändare Uppdaterad 08:02 12 april 2019

Kommer inventeringen av platser för framtida idrottsanläggningar i Nacka leda till att den nattsvarta situationen på Sicklaön förbättras? Den frågan ställer representanter för två Nackaklubbar i ett öppet brev till ansvariga politiker.

Öppet brev till Mats Gerdau, Kommunalråd, M, kommunstyrelsens ordförande och Gunilla Grudevall-Steen, Kommunalråd, L, ordförande i fritidsnämnden.

Bästa Mats Gerdau och Gunilla Grudevall-Steen.

Den 1 april kungjorde kommunstyrelsen att de enhälligt beslutat att inventera möjliga platser för framtida idrottsanläggningar i Nacka.

Äntligen, är det nog många som vill utropa. Ett besked som väcker en del hopp.

Frågan är om vi har fog för det hoppet. Kommer inventeringen leda till att den nattsvarta situationen på Sicklaön förbättras?

Det beror nog på om ni och övriga Nackapolitiker fullt ut förstått hur gigantiskt problemet är. Redan idag tränar 11-åringar fram till 21, och 50-talet barn delar på en 7-spelarplan. Bil – och föräldrar – krävs för att ta sig till träningar. Köerna till idrottsföreningar är redan årslånga. Spontanidrott finns det inte plats för.  

Hur blir det när vi blir dubbelt så många? På Sicklaön finns idag enligt kommunens hemsida motsvarande 4,25 11-spelarplaner till 37 000 invånare. Hur många behövs då till 75 000? 

Hittills har svaret som bäst varit 5,75 planer.Lika illa är det för andra idrotter. Fem sporthallar, och 1-2 ishallar. Till 75 000 invånare. Mats och Gunilla, vi undrar: hur många anläggningar tycker ni är anständigt? 

Ställer Sicklaborna kanske orimliga krav? Man måste väl ändå förstå att mark är dyr och bostäder behövs. Man kan inte jämföra med andra kommuner, som har mer plats. Inte förvänta sig idrottsanläggningar i närområdet. 

Det tycker vi att man kan. Skälet är enkelt: Barn är barn. Barn i Sickla vill också kunna ta del av allt gott som idrott – både spontan och organiserad – erbjuder. Även i Sickla sker en social utslagning när närhetsprincipen körs över. Och barn i Sickla har inte andra knoppar och kroppar, heller. De forskningsresultat som pekar på vilka enorma vinster idrott ger för både samhälle och individ gäller också i Sickla. 

Så, Mats och Gunilla. Ni och övriga politiker står onekligen inför stora utmaningar. Det är nu det gäller. I Nacka generellt, och på Sicklaön specifikt. Kommer ni att göra det som krävs för att sätta barnen i första rummet?

Ulrica von Thiele Schwarz, Sickla IF F-07 och forskare
Mattias von Malmborg, Jarlabergs P-09 och ”Rädda Nacka-IP”
Mathias Tiberg, Klubbchef Sickla IF