FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Kristina, Ker...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
24 juli 2019

Insändare

"Höjd nätavgift är
ett dolt skatteuttag"

Insändare 14:23 | 23 februari 2019

Avkastningskravet från Nacka kommun är en dold skatt. Det anser insändarskribenten.

Elnätsavgifterna i Nacka har höjts markant under de senare åren.
I årsredovisningen 2017 (sid 3) kan läsas att:
”Under 2017 har elnätsavgiften höjts med 6,5 procent, som till sin helhet avser ökat avkastningskrav från ägaren Nacka Stadshus AB gällande åren 2016-2018.”

Koncernbidraget 2017 uppgick till 28 miljoner. Även tidigare år har Nacka Energi lämnat koncernbidrag till Nacka Stadshus AB.  Är det verkligen meningen att Nacka Energi AB ska bedriva vinstdrivande affärsverksamhet på nätavgiften? 

Kommunala kostnader och utgifter ska avspeglas i kommunalskatten, inte genom höjda avgifter på elnätet eller annan serviceverksamhet som kommunen bedriver med ensamrätt. 
Avkastningskravet från Nacka kommun är inget annat än en dold skatt.

N Å Etsmar