Insändare Publicerad 10:01, 24 november 2020

• "Vi vill ha dialog och genomarbetade beslut. Inga hafsverk", skriver föreningen Värmdös samlade föräldrar

Den 25 maj 2014 genomfördes en folkomröstning där 38 procent av Värmdös kommuninvånare röstade, och 75 procent av de röstande sade ja till frågeställningen:
”Tycker du att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder? Meningen är att den nya skolorganisationen ska förankras och beslutas med största möjliga majoritet.”

Efter omröstningen gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till dialogprocess i linje med folkomröstningsresultatet.
Folkomröstningen drevs fram efter att de styrande M, MP, L och KD hösten 2012 kom med förslag till beslut att lägga ner Munkmoraskolan och Kyrkskolan på Värmdö. Den processen har många likheter med vad som sker just nu.
• Förslag till beslut presenteras några dagar innan beslut tas.
• Det hålls ett informationsmöte.
• Information går inte ut till alla berörda.
• Det saknas beslutsunderlag och konsekvensanalyser.
• Protester från berörda ignoreras.
• När beslutsunderlag till slut presenteras, inför beslut i nämnd, är det väldigt tunt och innehåller faktafel. Konsekvensanalyser saknas fortfarande.

Nu är vi här igen, bara några år senare. Historien upprepar sig. Förslag till beslut läggs utan dialog, ordentliga beslutsunderlag och konsekvensanalyser.

I år blev Barnkonventionen lag. Den säger att man ska ta hänsyn till barns bästa (artikel 3) när man fattar beslut. Dessutom betonas barns rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör dem (artikel 12).

Vi har därför startat ett nytt folkinitiativ, med samma syfte som det förra. Gör om och gör rätt! Vi vill ha dialog och genomarbetade beslut. Inga hafsverk. Det finns ingen anledning att hetsa. Dessa beslut kommer att påverka Värmdös medborgare under lång tid framöver.

Hjälp oss att samla in namnunderskrifter!
Information hittar du på varmdosforaldrar.se/folkinitiativ
Tillsammans är vi starka!

Pernilla Alexandersson
Ordförande föreningen Värmdös samlade föräldrar