FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Kristina, Ker...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
24 juli 2019

Insändare

"Hjälp oss att rädda kvar
ateljéerna i Gustavsberg!"

Insändare 10:06 | 13 mars 2019

"Orten med världsrykte" riskerar att falla i glömska och bli en förort utan identitet  konstnärsateljéerna i Gustavsberg hamnar i orätta eller okända händer, skriver insändarskribenterna som nu tar initiativ till en insamling för att rädda ateljéerna.

Hjälp! Det är nu eller aldrig. Om konstnärsateljéerna i Gustavsberg hamnar i orätta eller okända händer är risken uppenbar att det är slutet på en epok; att orten med världsrykte skall falla i glömska och bli en förort utan identitet. Vi befarar att det är vad som håller på att ske. Ägaren, Värmdö kommun, är i färd med att under sträng sekretess genomföra en affär med en köpare som få vet vem det är och vars avsikter med köpet är en i kommunhuset i Skogsbo väl förborgad hemlighet.
I fallet riskerar man att dra med sig Hushållsporslinsfabriken, som också kämpar för sin fortsatta existens, den enda kvarvarande porslinsfabriken i Sverige som de anställda, med eldsjälen Siv Juhlin i spetsen, räddade från att gå under för 15 år sedan.

När den politiska ledningen nu har beslutat att sälja fastigheterna så har man uppmuntrat konstnärerna att själva köpa dem, en dessvärre tämligen fåfäng tanke då konstnärer inte är kända som några höginkomsttagare. ”Ni är de som jag helst ser som ägare av ateljéerna” är det uppmuntrande budskapet från kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör. Men tyvärr, det har inte gått att få ihop, vare sig organisatoriskt eller ekonomiskt. Så vad återstår för att rädda verksamheten?

Det måste väl finnas några idealister med resurser som kan ställa upp? Utan ekonomisk vinning men också utan förlust. Det går ihop sig i dag och en gedigen utredning visar att nödvändiga men sparsamma renoveringar ryms inom de intäkter som hyrorna inbringar.
Det måste gå! För är vi inte tillräckligt många som med gemensamma ansträngningar ska kunna garantera bevarandet av de keramiska och konstnärliga traditioner som sitter i dessa väggar sedan 1800-talets början? 

Intresset finns, engagemanget och kompetensen för att omedelbart skapa en organisation för en räddningsaktion likaså. Men det brinner i knutarna. Den 13 mars ska ett förslag tas i kommunstyrelsen i Värmdö för slutgiltigt (?) beslut i fullmäktige den 27 mars.
Därför tar vi nu initiativ till bildandet av Stiftelsen Konstnärsateljéerna i Gustavsberg. Du som vill vara med och bli en av hjältarna som räddade vårt kulturarv, som vill bidra till ett köp eller ställa upp som garant för detsamma, tala om vad du tror dig kunna bidra med enligt principen om ”många bäckar små”.

20 miljoner. Ingenting är omöjligt! Vi ska klara av det! Så snälla ni representanter för Värmdö kommun, tjänstemän och politiker: Avvakta ännu ett litet tag med beslutet i den här frågan. Vi har gott hopp om att lyckas och detta vore väl den lösning på frågan om ateljéhusens tillhörighet som borde tilltala de flesta!

Bengt Berglund
Margareta Hennix
Jan-O. Landqvist
Peter Pien
Initiativtagare till bildandet av Stiftelsen Konstnärsateljéerna i Gustavsberg. Samtliga före detta anställda formgivare vid AB Gustavsbergs fabriker och ännu bosatta i samhället