FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Kristina, Ker...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
24 juli 2019

Insändare

"Hemtjänsten måste
få bättre förutsättningar"

Insändare 12:32 | 19 februari 2019

Hemtjänstpersonal måste få de bästa förutsättningarna för att trivas på jobbet, skriver Värmdö anhörigförening i en insändare.

I NVP nummer 5 kunde vi läsa om att de som behöver hemtjänst i Värmdö kommun får besök av 17 olika personer på 14 dagar. I genomsnitt.
Inför valet i höstas bjöd Värmdö anhörigförening in alla partier till paneldebatt på Diamanten, kommunens äldrecenter.
Vi framhöll då vikten av kontinuitet i hemtjänsten, att det är en katastrof för såväl ”kund” som personal med hög personalomsättning. Alla partier tyckte då att detta var en prioriterad fråga. Någon svarade att man siktade på att få ner siffran till elva-tolv personal på 14 dagar (mot dåvarande 18).

Hemtjänsten är en social verksamhet, en stor del av uppgiften handlar om att ge ”kunden” trygghet. Det gäller ofta dementa, sköra människor i en utsatt position. För personalen måste arbetsglädjen öka, om man känner sig väntad och behövd. Arbetet måste kännas viktigare, om man vet att någon väntar på just mig. Visst borde det vara möjligt att schemalägga till exempel fem anställda i ett anpassat upptagningsområde. Kanske med en löshäst, som kan hoppa in i två eller tre upptagningsområden. Alldeles säkert skulle trivsel, yrkesstolthet och arbetsglädje öka och sjuktalet sjunka.

Personalgruppen kan vara mer delaktiga i schemaläggningen — delaktighet ger ansvarskänsla.
Vi har så många fantastiska människor som arbetar i hemtjänsten på Värmdö. Vi måste ge dem de bästa förutsättningarna för att trivas på jobbet. Det är ju så VIKTIGT! 

Värmdö anhörigförening genom
Anne-Marie Wahlberg Andersson