Insändare Publicerad 10:49, 26 november 2022

• Eva Brandsma, projektledare för Jobbprepp, skriver i en insändare om de mänskliga och ekonomiska vinsterna med projektet

Vi pratar bara om kostnad för invandring, aldrig om vinsten. Visste du att en ungdom som avslutat sina studier och börjar arbeta ”betalat av” kostnaderna för asylprocess och skolgång på mellan 2,5 och 4 år? Därefter är det ren ekonomisk vinst för stat och kommun.

Jobbprepp är ett projekt i Värmdö som stöttar unga ensamkommande som omfattas av gymnasielagen. Lagen gäller dem som kom 2015 och som fått vänta länge på avgörande från Migrationsverket och genom lagen fått en chans att stanna i Sverige. 

Nu har det gått sju år sedan den här gruppen av unga, de flesta är killar med afghansk nationalitet, kom till Sverige. 141 av dem kom till Värmdö, av dem omfattas 45 av gymnasielagen och deltar i projektet Jobbprepp. 

När vi startade projektet satte vi höga mål; 100 procent ska lyckas. I dag har alla (utom en) avslutat sina utbildningar och fått fasta anställningar*. Detta under en tid av pandemi, då arbetslösheten i landet generellt ökade. Dock inte just i den här gruppen. Vi nådde målet och har lyckats till så gott som 100 procent.

För individen innebär det ett permanent uppehållstillstånd och att på riktigt kunna packa upp ryggsäcken och starta sitt nya liv. Förutom den rent mänskliga vinsten är det dessutom en ren ekonomisk vinst för både vår kommun och staten.

Oxford Research, som tar fram kunskapsbaserade beslutsunderlag i offentlig sektor, visar på den samhällsekonomiska vinsten. Efter bara 2,5 till fyra års arbete har ungdomarna betalat tillbaka hela kostnaden för asylprocess och utbildning. 

Beräkningarna visar att:

• 2021 fick Värmdö kommun drygt 1,7 miljoner kronor i statlig ersättning för asylmottagande. Samma år var den sammanlagda lönen för de 45 ungdomar som deltagit i Jobbprepp 13,3 miljoner före skatt.

Givet att dessa ungdomar bor i Värmdö kommun och betalar kommunal skatt blir skatteintäkten till kommunen för ungdomarnas sammanlagda lön drygt 4,1 miljoner kronor för år 2021.

• En livscykelmodell för en invandrad ungdom som gått gymnasiet och därefter får jobb som lagerarbetare visar att samhällsvinsten blir drygt 16 miljoner kronor netto om personen går i pension vid 67 års ålder. Efter bara 2,5 år har lagerarbetaren betalat av alla kostnader för utbildning och asylprocess om man räknar med individens konsumtion.

  För en undersköterska som kompletterat sin gymnasieutbildning med Komvux och därefter arbetar till 67 års ålder blir samhällsvinsten drygt 12,6 miljoner kronor netto. Efter bara fyra års arbete har undersköterskan betalat av alla kostnader för utbildning och asylprocess.

7 763 ungdomar omfattas av gymnasielagen i landet. Majoriteten uppfyller kraven på avslutade studier och fasta anställningar. Multiplicera våra lokala siffror med hela landet — det blir en rejäl vinst för hela samhället! Runt en tredjedel arbetar dessutom inom äldreomsorgen och är den efterfrågade kompetensen av undersköterskor som vården skriker efter.

Vinsten är stor på så många plan. En fråga man ska ställa sig är: Har vi verkligen råd att INTE ta emot nya människor till vårt land?

Eva Brandsma 
projektledare Jobbprepp, ordförande Frivilliga Familjehem på Värmdö

*tre har fortfarande prov-anställning, en går ut gymnasiet juni 2023 (och har redan jobb), en studerar på högskola och är tjänstledig från sitt jobb.


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x