Insändare Publicerad 10:39, 29 november 2021

• Flera av uppgifterna är lätta att kontrollera för en socialsekreterare, skriver ”upprörd medborgare”

För några månader sedan publicerade NVP en artikel som beskrev den omständliga process en person med vissa funktionshinder hade att genomgå för att få lagenligt socialt stöd. Detta hade inte varit möjligt om inte den behövande hade fått aktiv hjälp av en utomstående. Bland annat framhölls det stora hindret för en utsatt person att ansöka om stöd med många och komplicerade handlingar att fylla i. 

I det bostadsområde där jag bor lever en ensamstående men skötsam person med vissa kognitiva hinder. Dessa innebär bland annat att vederbörande är beroende av andras hjälp med mer omfattande texter som ska lämnas till myndigheter. 

Den ansökan vederbörande hade att fylla i omfattade vill jag erinra mig sex sidor! Först när dessa var korrekt ifyllda skulle den berörda få en första kontakt med socialtjänsten. Den sökande skulle bland annat visa intyg från Arbetsförmedlingen/
a-kassan/Försäkringskassan att han aktivt sökt arbete ett stort antal gånger.
 

Vidare skulle värdering av eventuella fordon naturligtvis bifogas, men därutöver skulle den sökande också, läs och häpna, besöka sex olika vanliga banker för att förutom den han närmast har fått sina a-kassabetalningar till för att få en stämpel på att vederbörande inte har varit kund eller har haft tillgångar där! Då ville till exempel en banktjänsteman ha en skriftlig begäran för att intyga en ”nollstämpel”. 

Utöver vad Nackas socialtjänst kräver, vet jag att det finns andra tragiska omständigheter i det här fallet. Så är det säkerligen också för andra som de facto behöver hjälp för att förhoppningsvis komma tillbaka till ett arbete kanske genom samhall eller på annat sätt. 

I det här speciella fallet blir den utsatte också bostadslös. Det senare lär inte bidra till att han skulle kunna upprätthålla ett arbete om ett sådant kunde förmedlas. 

För min del kunde jag bara konstatera att det var ett omfattande och ingalunda okomplicerat men också tidskrävande arbete att fylla i alla formulär för den som inte är insatt i socialtjänstens förutsättningar. 

Samtidigt har jag noterat att kommunledningen framhåller de besparingar som har gjorts men också vill göra även gäller socialtjänsten. 

Självfallet ska kommunens medel användas effektivt, men att flytta över en stor del av arbetet till de medborgare i kommunen vilka betalar sin skatt för att just kommunens socialförvaltning ska göra ett professionellt arbete är inte effektivt. Flera av de uppgifter som förväntas fyllas i är lätta att kontrollera för en socialsekreterare till exempel ekonomiska kontroller. 

De eventuella besparingarna får ansvarskännande medborgare i den mån de blir berörda kompensera med frivilligt arbete. 

I andra fall kommer de som står utanför den hjälpen de ska ha komma att hamna på gatan eller tillfälligt på ideella organisationers härbärgen. Vill vi skattebetalare verkligen ha det så i vår kommun? 

Upprörd medborgare


 
Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x