Insändare Publicerad 10:02, 23 december 2022

• Insändarskribenten tycker att Långviks yttre hamn måste få finnas kvar

Nästan så långt jag kan minnas så har det varit stor brist på båtplatser för tillfälliga besökare på Möja. Bland båtfolk sa man att ”åk inte till Möja för där är det svårt att komma iland”.  Har själv många gånger sett att båtar ligger på redden både utanför Långvik och Berg för att kunna komma iland och blivit tvungna att  släppa iland någon som ska göra inköp i affärerna för att sedan bli upphämtade.

Det kom sedan som en stor välsignelse när Möjas hamnar kom med i EU-projektet Seastop, som gick ut på att bygga ut hamnarna och på ett avgörande sätt öka servicen med vattentoaletter och duschar. Detta kan vi tacka entreprenören och visionären Henri Tengvall för som snabbt etablerade kontakten med projektledningen.

Det viktigaste tillskottet blev den nya pontonanläggningen i Långviks yttre hamn som kom att täcka det behov som Långviks inre hamn inte kunde täcka. Inre hamnen kan ta emot max ett tiotal båtar beroende på båtstorlekarna. Dessutom kan den yttre hamnen ta emot större och mer djupgående båtar.

Ett fåtal andelsägare i samfällighetsföreningen tycks inte inse hamnens stora betydelse för ön

Pontonanläggningen blev snabbt mycket populär och under högsäsongen var den ofta fullbelagd. Denna hamn är ytterst betydelsefull för den lokala Coopbutiken och för Jeppes servering uppe i Långviks by. Dessutom är det gångavstånd till den välkända och omtyckta Wikströms Fisk i grannbyn Ramsmora. För att båtfolket skulle kunna förflytta sig längre ned över Möja och besöka restauranger och andra begivenheter på ön startades en persontransport med PerMobilen. Dessutom finns möjlighet att hyra cykel för att förflytta sig i båda riktningarna över ön.

Ett fåtal andelsägare i samfällighetsföreningen tycks inte inse hamnens stora betydelse för ön, utan motsätter sig att den ska finnas kvar.

De hänger upp sig på att anläggningen står i strid med samfällighetens syfte och ändamål. Givetvis borde stadgarna ändras så att de inrymmer att det får bedrivas båthamn. Men, tiderna ändras och när samfälligheten en gång i tiden bildades då användes udden för lastning och lossning, men i dag sker detta via ”ångbåtsbryggan” och närliggande lastkaj. Viktigt att komma ihåg att hamnen på intet sätt hindrar upptagning och sjösättning med trailers av båtar.

En annan stötesten är att hamnen under en tioårsperiod, innan samfällighetsföreningen övertar ägandet av pontonen och övriga anläggningar ifrån kommunen, inte får gå med vinst. De som klagar befarar att de ska behöva tillskjuta pengar till samfälligheten. Att föreningen hittills har haft stora kostnader beror till stora delar på att föreningen blivit motarbetad av de som inte velat ha anläggningen där. Med utgångspunkt från den beläggning som bevisligen varit under den sommar som gått, måste verksamheten kunna vara självfinansierad i framtiden.

Att föreningsmedlemmar skulle kunna få båtplatser inom Långviks yttre hamn är inte möjligt då hamnen bara lämpar sig för båtar vars besättning övernattar i båtarna och i övrigt håller uppsikt över dem större delen av tiden.

Det är nu ytterst viktigt att vi alla, som inser Långviks yttre hamns betydelse för hela Möja gör allt som står i vår makt för att hamnen ska finnas kvar.

Ove Lindenås , Möja


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x