FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Insändare

”Grisar skyddas med
lagstiftning – inte våra barn”

Insändare 13:35 | 08 augusti 2018

Sandra Enegård Hall, som jobbar på en förskola i Nacka och som är en av personerna bakom uppropet #pressatläge, skriver i en insändare att det viktigt att fler visar engagemang för läget i Nackas förskolor.

”När jag är ensam med en grupp barn hoppas jag alltid att inget barn slår sig, eller att jag själv behöver gå på toan.”

”Mitt drömyrke blir en mardröm när inget får kosta något längre. Och priset får barnen betala.”

”För mig har det nu kommit till ett vägskäl då jag är sjukskriven på grund av stress.”

”Personalbristen och vikariebristen är påtaglig som överallt.”

”Häromdagen slog det mig att fler och fler barn går omkring med en snutte eller suger på tröjan. I stället för den tröst som vi vuxna inte hinner ge? Varför tas inte de yngsta barnens trygghet och lärande på allvar?”

De hjärtskärande citaten är från Nackas del i upp­ropet #pressatläge som ägde rum i vintras i Facebookgruppen ”Förskoleupproret”. Personal, förskolechefer och vårdnadshavare gav vittnesmål om läget och även om den tystnadskultur som finns i förskolan. Allt för att nå en förändring av en vardag med för stora barngrupper och för låg procent utbildad personal. Förutsättningar finns inte för att leva upp till skol­lagens och läroplanens krav. Personal och förskole­chefer sitter i samma trånga båt.

Grisar skyddas med lagstiftning, men inte våra barn. Skolverkets forskningsbaserade riktmärken för barngruppers storlek, 1-2 år: 6-12 barn, 3-5 år: 9-15 barn på tre heltidspedagoger, rundas med råge och skapar stress.

I Sverige ökar barns psykiska ohälsa. Kundenkäternas nöjdhetstal talar om en verksamhet som tyvärr levereras på personalens bekostnad. Ekonomin har ansvarats för ”på golvet” med ”ett barn till” i stället för att lösas på politisk nivå. Personalens starka lösningsfokus har lett till att en orimlig arbetsbörda normaliserats med höga sjuktal som resultat. Sjukfrånvaron drabbar i sin tur verksamheten och barnen. Vikarier är ofta svårt att få.

Förskolepsykolog Gunilla Niss talar om att strukturell barnmisshandel kan drabba barn till exempel vid separation från pedagog som långtidssjukskrivs eller inte orkar arbeta kvar i yrket. Sveriges ekonomi blomstrar och våra politiker måste finna lösningar på dessa problem. För att något verkligen ska hända är det viktigt att vårdnadshavare med flera visar engagemang för barnen och en hållbar förskola.

En offentlig politikerutfrågning om förskolan äger rum 14 augusti klockan 19, på Tollarevägen 2. Varmt välkomna då!

Vi ber er vänligen mejla politikerna och kräva förändring då ni läst färdigt insändaren. Googla ”politiska partier Nacka” så dyker alla partier och namn upp. Tack!

Sandra Enegård Hall
#pressatläge Nacka