FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

Insändare

Efter ständiga hot om exploatering under de senaste 30 åren tycker medborgargruppen bakom insändaren att det är dags att Lillängsskogen fredas för gott mot dåliga politiska beslut.

"Gör Lillängsskogen
till ett naturreservat"

Insändare 15:03 | 04 februari 2019

Lillängsskogen är den sista skog i centrala Nacka som ger en riktig naturupplevelse och som är tillgänglig och nära för alla i Nacka stad. Det bör tas tillvara, anser insändarskribenterna.

330 medborgare har i dagarna lämnat in ett medborgarförslag till Nacka kommun. Vi kräver att kommunen gör Lillängsskogen till naturreservat. Lillängsskogen är den sista skog i centrala Nacka som ger en riktig naturupplevelse och som är tillgänglig och nära för alla i Nacka stad. Den har hotats med skövling flera gånger de senaste 30 åren och det är dags att den skyddas permanent mot dåliga politiska beslut.

Den lilla skogen har stora naturvärden och utnyttjas flitigt för rekreation av gemene man, men ännu flitigare i pedagogiskt syfte av skolor och förskolor i centrala Nacka. Skogen är också viktig i länets gröna infrastruktur som värdekärna för nord-sydlig spridning av vissa djurarter.
När centrala Nacka förtätas och antal innevånare och skolbarn ökar får skogens betydelse för rekreation, pedagogik, klimat, ekosystemtjänster och artspridning ännu större betydelse. Det är därför av största vikt att denna sista riktigt värdefulla skog i centrala Nacka skyddas.

Nacka kommun har själva genomfört en lång rad naturinventeringar och miljöanalyser som pekar ut just Lillängsskogen som ett unikt naturområde av största betydelse för central Nacka. Kommunen har också satt upp flera mål i översiktsplan och grönstrukturprogram som kräver att alla som bor i Nacka ska ha tillgång till bostadsnära och tillgängliga naturupplevelser av hög kvalitet. 
Ingen ska enligt kommunens egna beslut ha längre än 300 meter till en naturupplevelse. För de som ska bo i Nacka stad är Lillängsskogen det enda naturområde som uppfyller kommunens egna mål. Det är hög tid att kommunen följer sina egna analyser och mål och skyddar den skog de själva pekar ut som så värdefull.

Att skövla centralt placerade naturliga grönytor för att sedan ersätta dem med anlagda parker är dyrt och dumt. Vi hoppas att kommunen är mer måna om våra skattepengar än så. Vi kräver därför att Lillängsskogen görs till naturreservat.

Anders Edelsgren och 329 andra medborgare