Insändare Publicerad 12:26, 26 oktober 2020

• "Gör inte ett hål i historieskrivningen", skriver Styrelsen G-studions ateljéförening

Vad är det som gör en plats?
I de stora byggprojekten runt storstäderna används ofta befintliga kulturella värden för att sälja bostäder och locka kapitalstarka bostadsköpare och besökare till kommunen.
För att dessa kulturella värden ska kunna fortsätta att vara en del av kommunernas visionära arbete i framtiden krävs det att de också synliggörs och talas om som en central kvalitet.

Gustavsberg är en bruksort, alldeles nära Stockholm, som byggts upp kring keramisk produktion. I början på 90-talet lades stora delar av den keramiska produktionen ner i samband med en försäljning. Detta bröt sönder en slags bärande mening på orten, precis så som vi sett på andra bruks-orter runt om i landet. I Gustavsberg har den mylla som orten sprungit ur trots allt vårdats relativt väl, bland annat i den verksamhet som i dag bedrivs av Gustavsbergs konsthall.

2015 tog Värmdö kommun över driften för konsthallen, vilket mottogs med stor glädje av många. Verksamheten har dragit blickarna till sig internationellt både vad gäller svenskt konsthantverk och till Gustavsberg som ort med rötterna i sin alldeles specifika konst och hantverkskultur. Konsthallens internationella renommé bidrar till kommunens attraktivitet som besöksmål. Ur ett turist- och besöksperspektiv genererar konsthallen ett monetärt värde till kommunen, ett värde som inte kan ersättas av någon annan kommunal kärnverksamhet. 

Kommunens ledning vill nu att Gustavsbergs konsthall ska konkurrensutsättas, vilket i praktiken riskerar leda till en nedläggning av konsthallen. Det är  inte rimligt att de  verksamheter, som i olika former lagt grunden för det varumärke som används för att sälja lägenheter och locka folk till Gustavsberg, nu en efter en riskerar att nedmonteras och försvinna. 

Konsthallen förvaltar ett arv som är själva fundamentet för Gustavsberg som ort. Om konsthallen nu läggs ner uppstår ett hål i  historieskrivningen. Vad är kommunstyrelsens vision att detta hål ska fyllas med? Om vi bryter alltför många av dessa länkar till historien, som också ger Gustavsberg som ort och varumärke mening, riskerar vi att till slut omges av tomma kulisser som ingen minns varför de placerats där.
Istället erbjuder Gustavsberg som ort möjligheten att länka vidare och skapa mening i ett framtida samhällsbygge. 

Tillsammans med kommunen kan den konstnärliga identitet som är, och alltid varit, en del av Gustavsberg leda oss in i framtiden och skapa en ort med en stark egen identitet som gör Gustavsberg, inte bara till en förort till Stockholm, utan en plats som fortsätter att vara angelägen utifrån sina egna förutsättningar såväl lokalt som internationellt och nationellt. Detta skapar ett attraktivt och dynamiskt Gustavsberg i ett socialt och ekonomiskt hållbart, långsiktigt perspektiv. Vi kan inte gå miste om denna möjlighet! 

Styrelsen G-studions ateljéförening