Insändare Publicerad 10:54, 30 maj 2021

• Fem miljöföreningar och -nätverk skriver en kritisk insändare till Nackas styrande politiker om hanteringen av Ryssbergen och andra grönområden

Nej, Mats Gerdau, M, det är ren lögn att ”bara vissa träd kommer att huggas ned” och att ”inga grönområden naggas i kanten” när Nacka bygger stad som du påstod i NVP 20 april. Enligt våra beräkningar försvinner uppemot 20 hektar naturmark på västra Sicklaön. Utöver Ryssbergen planeras ytterligare drygt 10 hektar natur-mark att exploateras, bland annat Trolldalen på Henriksdalsberget och Svindersberg. Och parker och nyplanterade träd kan heller inte ersätta värdet av naturskogar och flerhundraåriga träd.

Och nej, Hans Peters, C, med kommunens nuvarande reservatsförslag för Ryssbergen skyddas enbart cirka 44 procent. Du påstod i NVP 15 december: ”Vi har fått kompromissa fram en viss exploatering med markägaren för att komma överens om att göra resten av Ryssbergen till naturreservat. Genom att göra så säkerställer vi att majoriteten av Ryssbergens yta skyddas för framtiden.”

Vi är trötta på era lögner. Det är skrämmande, oroande och odemokratiskt att ni vilseleder Nackaborna på detta sätt!   

Vi är också trötta på att ni försöker få bildandet av Ryssbergens naturreservat att framstå som något positivt. Med ert förslag kommer en stor del av skogen försvinna och en stor del förblir oskyddad. Dessutom minskar naturvärdena i skogen som blir kvar på grund av ökat slitage, beskuggning och föroreningar. Ryssbergen är redan sårbart då det omges av barriärer i form av vatten, motorväg och bebyggelse. En minskad areal ökar risken för förlust av arter markant. Detta är allvarligt i en tid med en pågående massutrotning av arter som på sikt även äventyrar vår egen överlevnad. 

Opinionen växer för att skydda hela Ryssbergen. Närmare 250 kritiska yttranden på detaljplanen inkom i mars! Länsstyrelsen hade flera invändningar mot detaljplanen och de vill också att hela Ryssbergen ska bli naturreservat för att uppnå syftet med det. Kommunens egen miljökonsekvensbeskrivning säger att detaljplanen innebär en starkt negativ påverkan på miljön. 

Trots alla fakta, sunt förnuft, Nackas miljömål samt HSB och Skanskas miljöpolicyer som alla konstaterar att det är olämpligt att exploatera Ryssbergen, fortsätter markägarna och allianspartierna att driva planerna. Ni säger att ni exploaterar Ryssbergen för att få ett naturreservat men vi upplever snarare att ni gör ett reservat för att få exploatera. Det handlar om greenwashing där mark-ägarnas vinster prioriteras framför Nackabornas miljö och hälsa. Men det finns hållbara lösningar på riktigt. Vi kommer bjuda in till samtal för att diskutera dessa med er, övriga partier, HSB och Skanska.

Hanna Nilsson och Ronny Fors
Naturskyddsföreningen i Nacka

Annika Drougge, Klas Magnusson och Ulla Brunö
Nätverket Rädda Ryssbergen

Jan Åman
Nacka Miljövårdsråd

Konstantin Irina, Lars-Åke Fredberg, Malena Engström, Pernilla Axelsson och
Angela Ahola
Nätverket Bevara Trolldalen i Henriksdal

Sara Lind Palmer och Tim Palmer
Nätverket Rädda Svindersberg i Finntorp


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x