FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Insändare

"Ge subventioner även
till privata rederier"

Insändare 10:27 | 30 augusti 2018

Budskapen på valaffischerna rimmar illa politikernas agerande. Det skriver Sandhamns Fastighetsägare Förening i ett öppet brev till Skärgårdslanstingsrådet Gustav Hemming.

Centerpartiet har snitslat Stavsnäsvägen med valaffischer som säger ”små företag ska ha stora möjligheter”, ”närodlad politik Centerpartiet”. Vi, Sandhamns Fastighetsägare, tycker det rimmar illa med det faktum att ni använder skattemedel för att via Waxholmsbolaget subventionera skärgårdstrafiken utan att privata små skärgårdsrederier får ta del av samma subventioner. Särskilt tydligt blir detta när periodkorten ska gälla under lågsäsong på Waxholmsbolagets båtar. Detta håller kanske i svensk domstol men knappast enligt EU-rätten. 

Frågan skulle kunna lösas enkelt genom att de privata rederierna fick en kortläsare som kunde redovisa antalet resenärer som använt periodkort. Rederiet skulle sedan få betalt i efterhand med samma subvention som Waxholmsbolaget får direkt och indirekt per passagerare. Subventioner i nivå med Waxholmsbolagets skulle naturligtvis utgå även under högsäsong.

Ett sådan konkurrensneutralt system skulle ge dynamiska effekter och många fler skärgårdsbor skulle våga satsa på att driva trafikverksamhet om spelreglerna vore rimliga. Små privata familjeföretag har dessutom betydligt lägre kostnader än Waxholmsbolaget vilket skulle ge samhällsekonomiska vinster.

Vi fastighetsägare på Sandhamn skulle gärna vilja veta vad Herr Skärgårdslanstingsrådet har att säga i frågan.

Sandhamns Fastighetsägare Förening