"Ge grön gubbe för eleverna!"

Insändare Uppdaterad 15:48 08 maj 2019

Gör Kvarnholmens elevernas skolväg säkrare, uppmanar insändarskribenten.

Angående trafikljus på Kvarnholmsvägen vid Ebba Braheskolan.
Det är nu flera hundra elever som går i Ebba Braheskolan. Förutom några få elever som bor ned mot vattnet på norra sidan av Kvarnholmsvägen måste alla elever ta sig över vägen när de går till och från skolan. I dagsläget finns det övergångsställen, men samtliga saknar trafikljus. Vägen trafikeras både av bilar och buss 402, men även av tung byggtrafik. Framför allt dessa lastbilar kommer ibland i mycket hög fart i kurvan precis vid Ebba Braheskolan. Kommunen bör omgående projektera ett nytt trafikljus med röd/grön gubbe i nära anslutning till skolan innan det händer en allvarlig olycka.

Markus, Finnboda