"Fullt av faktafel och skrämselpropaganda"

Kraftledningsgatan genom Hemmesta storskog. FOTO: NIKLAS BODELL
Insändare Publicerad 12:01, 29 augusti 2021

• Byggkultur Sveriges Niklas Bodell svarar på Rädda Hemmesta Storskogs insändare

Jag är inte alls särskilt glad över att nu till tvingas till polemik i frågan om Hemmesta Storskog, som  snarare förtjänar en seriös diskussion och inte den osakliga pajkastning som en handfull självutnämnda representanter för den mycket splittrade Facebook-gruppen Rädda Hemmesta Storskog ägnar sig åt.
Det tjänar ingen på. Framförallt inte Storskogen. Det skriver Byggkulturs Niklas Bodell i ett svar på en tidigare insändare.

I en insändare i Nacka Värmdö Posten angriper Rädda Hemmesta Storskog, av någon märklig anledning, mig för min medverkan i en nyhetsartikel i NVP  som rapporterade om den växande kritiken mot förslaget att göra Skärgårdsvägen till en minst 38 meter bred trefilig motorled  –  för bland annat tung trafik och farligt gods  –  tvärs igenom Hemmesta, förbi skolor och bostäder. Det kommer att leda till en rad allvarliga konsekvenser, bland annat för miljön, exproprieringar av privata fastigheter för minst 50 miljoner skattekronor samt ytterst begränsade möjligheter att skapa ett levande och attraktivt Hemmesta.

Men Rädda Hemmesta Storskog siktar istället in sig på frågan om utvecklingen av bostäder och på en av  skogens flera fastighetsägare, Byggkultur Sverige. Kritiken mot den nya motorleden tonar man istället ned och avfärdar som spekulationer.
Det tycks nästan som om Rädda Hemmesta Storskog är  f ö r  den nya motorleden genom Hemmesta.

Sedan radar talespersonerna upp osanningar. Här är några (det finns fler):

• Först, det var naturligtvis inte ”Byggkulturs artikel” som publicerades i Nacka Värmdö Posten, vilket felaktigt påstås i Rädda Hemmesta Storskogs Facebook-sida. Det var NVP som journalistiskt, objektivt och på eget initiativ rapporterade om den växande kritiken  -  som även finns bland Rädda Hemmesta Storskogs alldeles egna följare.

• Rädda Hemmesta Storskog skriver felaktigt att jag ”spekulerar” i att den nya motorleden kommer att vara minst 38 meter bred. Det är ingen spekulation. Om man bemödar sig med att läsa förslaget (Trafikverket, ärendenummer AVS-01166) framgår det att den till och med kan bli ännu bredare på vissa vägavsnitt.

• Det är inte heller en ”felaktighet” att en ny alternativ trafikled utmed den befintliga och redan plöjda kraftledningsgatan, en bra bit ifrån människor och bostäder, medför en bättre trafiksituation. I rapporten skriver Trafikverket bland annat följande:
”En ny väg genom Storskogen ger mycket positiva effekter på tillgänglighet till, från, genom och förbi Hemmesta samt bidrar till ökad framkomlighet genom Hemmesta och en ökad robusthet i vägsystemet. Grova trafikanalyser som gjorts har visat på en minskning av trafik längs väg 274 Skärgårdsvägen med 50-70 procent under högtrafik och 60-80 procent under lågtrafik”.

• Rädda Hemmesta Storskog hävdar vidare att Byggkultur föreslår 1 300 bostäder. Det är också felaktigt. Byggkulturs tankar om en mindre del av den fastighet som bolaget sedan 15 år äger  (och en  betydligt  mindre del av den minst 10 000 000 kvadratmeter stora Storskogen) omfattar ett ospecificerat antal bostäder. I skissen erbjuds däremot generationsboende, aktivitetsområden, parker, vandringsled, idrottsanläggning samt bättre tillgängliggörande av rekreationsområden osv. Det känner dessutom ett par av undertecknarna av insändaren redan till.

• Rädda Hemmesta Storskogs påstående att en sådan utveckling (se ovan) medför att Storskogen ”skövlas” är alltså inte bara felaktigt. Det är naturligtvis enbart propagandistisk skrämseltaktik i den värsta av uttrycksformer.

• Ett påstående stämmer emellertid någorlunda. För en tid sedan hade vi och några av FB-gruppens administratörer (dom var väldigt noga med att   i n t e   kalla sig ”representanter” eftersom gruppens intressen är väldigt splittrade) samtal som båda parter uttalade att man satte stort värde på. I ett enskilt uttalande menade jag att dessa även handlade om byggnader. Det vände sig några emot och menade att vi enbart pratade ”hållbar samhällsutveckling”. Mitt antagande att begreppet ”samhällsutveckling” också innefattar till exempel bostäder var alltså, enligt ett par i samtalsgruppen, felaktigt. Den tolkningen beklagade jag och bad om ursäkt för (jag tror emellertid inte i min vildaste fantasi att Rädda Hemmesta Storskog ens tänker tanken att någonsin göra samma sak).

Sammanfattningsvis faller Rädda Hemmesta Storskogs anklagelser platt till marken.
Och i fallet förlorar gruppen tyvärr även sin trovärdighet.

Det är väldigt tråkigt eftersom ett seriöst och äkta engagemang alltid är av godo  – även om det bygger på upprop i sociala medier.

Därför tycker jag att det är djupt beklagligt att Rädda Hemmesta Storskog offentligt sprider osanningar och skrämselpropaganda  –  att man inte ens bryr sig om att ta reda på enkel, offentlig och tillgänglig fakta. Rädda Hemmesta Storskogs talespersoner uppträder tydligen hellre som uppviglare än att vara aktivt engagerade och delta i de pågående samtalen.

Sanningen är i själva verket att Byggkultur Sverige erbjuder sig att, tillsammans med kommunen, detaljplanera för bevarandet av fastighetens naturvärden. Det har vi även framfört till ett antal av Värmdös kommunalråd och tjänstemän, vilket också är tillgänglig fakta. Ett sådant förslag torde Rädda Hemmesta Storskog snarare ställa sig bakom.

Därför är det bättre om Rädda Hemmesta Storskog istället vill vara med att diskutera en sådan långsiktig handlingsplan och på vilket sätt vi gemensamt tar ansvar för en hållbar samhällsutveckling  –  och för framtidens Värmdö.

Byggkultur Sverige är i alla fall öppen för en sådan seriös, konstruktiv och saklig diskussion. Vi hoppas att Rädda Hemmesta Storskog också är det. Hemmesta och Värmdö förtjänar det. Storskogen förtjänar det. Slå gärna en signal, ni har mitt nummer sedan tidigare, så pratar vi med varandra istället.

Niklas Bodell, kommunikationsansvarig, Byggkultur Sverige AB


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x