FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

Insändare

Från skärgårdsstad till
anonym standardförort

Insändare 09:55 | 27 september 2018

Efter september kan Värmdö börja göra rätt igen då man nu gått från skärgårdsstad med kultur­identitet till standardförort på två mandatperioder.

Gustavsberg med sin rika konst- och industrihistoria i skärgårdsmiljö syntes vara i guldläge inför framtidens krav på egen identitet och hållbarhet. Varumärket var redan starkt och hade stora möjligheter att med sin uppgradering till nutid bli ännu starkare. Arkitekten Olof Thunström hade lagt ribban för god arkitektur.
Trots synpunkter och protester från medborgarna och oppositionen fortsatte marschen mot den anonyma standardförorten, reducering av det befintliga miljö- och kulturvärdet och förslösandet av de goda förutsättningarna. Gör i fortsättningen om och gör rätt med mottot: Vi vet vad allting kostar samt alltings värde!

Arkitektur är den konstart som alltid omger oss och den påverkar alla människor antingen vi kan sätta ord på det eller att vi med träning kan avläsa den som ett språk. Byggnadsverk definierar civilisationer och ger på så sätt avtryck i var det samhället står. Tidigare sa man att om jag får se din bokhylla så ska jag berätta vem du är. Den likheten finns också i hur vårt samhälle format sin bebyggelse, som i sin tur avläses av oss medborgare. Arkitekturens signalvärde kan inte underskattas. Alltså, vad avläste vi av Gustavsberg för 20 år sedan och vad avläser vi i dag? Ser vi att det är en ”centralort i skärgården med kulturidentitet”? Är identiteten förstärkt? Kan man avläsa att man tagit vara på sin kulturhistoria nu när man ömsar skinn? Hur står man sig i konkurrensen om nöjda boende och om attraktiva arbetsplatser mot andra förorter och arbetsplatser? Vad säger signalvärdet?

En skicklig stadsplanerare skapar ett hållbarhetssamhälle där det inte ser ut som naturen varit i vägen för bebyggelsen, utan är varsamt nedsänkt i naturen.
För att kunna nå de goda målen i detaljplanen från år 2009 ”Gustavsberg ska i framtiden vara känt för hög klass på arkitektur och design. Bebyggelsen skall vara ekologiskt hållbar och varierad i material, skala, gestaltning och upplåtelseform”.
Att man då inte förstod vad detta innebar förstår vi av de bisarra svaren på en motion om en stadsarkitekt 2015:
”Förslaget har inga konsekvenser för miljön”
”Förslaget har inga konsekvenser för medborgarna då införandet av en ”stadsarkitekt är en organisatorisk förändring. Medborgarnas möjligheter att framföra idéer och lämna synpunkter förändras inte”
”… riskerar att ta udden av det politiska ansvaret för planeringen och därmed försämras politikernas möjlighet att styra den fysiska samhällsutvecklingen”.
I dag har vi facit och från det kan vi lära vad man borde gjort och nu bör göra.

Rolf Löfström,
arkitekt SAR/MSA